กัญชากับอุตสาหกรรมยาสูบ

อุตสาหกรรมยาสูบกำลังมาถึงจุดเปลี่ยนเพราะผู้บริโภคยาสูบลดลงทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ในบรรดาทางเลือกมากมายที่อุตสาหกรรมยาสูบกำลังสำรวจเพื่อเป็นการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนั้น กัญชากลายเป็นทางเลือกหนึ่งที่บริษัทยาสูบหันมาให้ความสนใจ บริษัทยาสูบจำนวนมากได้ลงทุนในอุตสาหกรรมกัญชาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เช่นบริษัท Altria, Imperial Brands และล่าสุด British American Tobacco
แต่ทำไมกัญชาจึงดูน่าสนใจเป็นพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมยาสูบ เหตุผลหนึ่งน่าจะเป็นเพราะเป็นการบริโภคด้วยการสูบเหมือนกันแต่ยังมีหลายประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆที่ทำให้บริษัทยาสูบยักษ์ใหญ่หันมาสนใจกัญชาเช่นมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการผลิตที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยของทั้งอุตสาหกรรมมีขั้นตอนการผลิตและการจัดจำหน่ายที่เหมือนกันมีผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบถือเป็นการให้ทางเลือกใหม่แก่ผู้บริโภคและเป็นโอกาสใหญ่ทางการตลาดเพราะกัญชาถือเป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆหลังการปรับเปลี่ยนกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม กัญชาไม่สามารถทดแทนยาสูบได้ แต่กัญชาถือเป็นการต่อยอดระยะยาวได้เพราะสิ่งที่อุตสาหกรรมยาสูบต้องการคือการขยายผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ มากขึ้นเพื่อกระจายธุรกิจและสร้างรายได้ทดแทนรายได้ที่ลดลง ดังนั้นการรวมกัญชาที่ถูกกฎหมายจึงดูเหมือนเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลสำหรับบริษัทยาสูบที่จะต้องพิจารณา
Source: Prohibition partners (Sept 2021)
Tags :
Trend,กัญชา,กัญชาทางการแพทย์,อุตสาหกรรมกัญชาโลก
Share This :

News Updated

Category

News & Event

Get a Promo and Keep Updated