All

Home/

All

All

“กัญชา” หนึ่งในปัจจัยหลักดึงนักท่องเที่ยวเข้าไทยทะลุ 10 ล้าน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของไทยระบุ นอกเหนือจากค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลง การผ่นปรนเรื่องการบริโภคกัญชาที่ถูกกฎหมาย เป็นปัจจัยสำคัญในการดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับเข้าประเทศไทย  Bloomberg รายงานด้วยว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ คือตลาดที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการอนุญาตให้ใช้กัญชาได้อย่างถูกกฎหมาย โดยมองว่า นักท่องเที่ยวจำนวนมากให้ความสนใจอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชา หรือการใช้กัญชาทางการแพทย์นั่นเอง ทั้งนี้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของกัญชาในประเทศไทย สถาบันกัญชาทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำคู่มือสื่อสารเกี่ยวกับกัญชาเพื่อทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวฉบับออนไลน์ชื่อ “10 Things Tourists need

Read More »

บทสรุปร่างเนื้อหาพรบ. กัญชา/กัญชง ประเทศไทย ปี 2565

สำหรับร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ… ฉบับ กมธ. มีเนื้อหาโดยสรุปบางมาตราในร่าง พ.ร.บ. ได้แก่ 1. ปลูกในครัวเรือนต้องจดแจ้ง ปลูกเชิงพาณิชย์ นำเข้า ส่งออก ต้องมีใบอนุญาต ผู้ที่เพาะปลูกกัญชาหรือกัญชง หรือผลิต นําเข้า ส่งออก หรือขายกัญชา

Read More »

“ธีร กรุ๊ป” จัดเสวนาประเด็น “กัญชา” พร้อมเปิดรายงาน Asian Cannabis Report 2022

“ธีร กรุ๊ป” เปิดตัวบริษัท รวมทั้งรายงาน Asian Cannabis Report 2022 พร้อมจัดเสวนา ภายใต้หัวข้อ Safety, Efficacy, Quality และ Community สำหรับผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรม “กัญชา” ทั้งในและต่างประเทศ 21 ต.ค.65 นี้ บริษัท ธีร กรุ๊ป บริษัทที่มุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศในอุตสาหกรรมกัญชา

Read More »

ข้อแนะนำการนำกัญชามาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม

ข้อแนะนำการนำกัญชามาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม 1. ไม่สามารถใช้ช่อดอก รวมทั้งส่วนอื่นๆ เช่น กิ่ง ก้าน ลำต้น รากเพราะมีสาร THC ที่มีฤทธิ์มึนเมาสูง สามารถใช้ได้แต่ใบเท่านั้น 2. อาหารประเภท ต้ม ผัด แกง ทอด ให้ใช้ใบสด ใส่ได้ไม่เกิน

Read More »

ข้อมูลน่ารู้สำหรับคนอยากมีแบรนด์เครื่องสำอาง CBD

ข้อมูลน่ารู้สำหรับคนอยากมีแบรนด์เครื่องสำอาง CBD เป็นของตนเอง 1. สารสกัด CBD หรือ สารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออลที่ได้จากการสกัดกัญชาและกัญชง ต้องมีสาร THC หรือ เตตราไฮโดรแคนนาบินอล ไม่เกิน 0.2 % 2. ห้ามนำเข้าวัตถุดิบ สารสกัด CBD ที่ได้จากการสกัดกัญชา

Read More »

“สถานที่” ต้องห้ามในการใช้กัญชา กัญชง และสารสกัด

“สถานที่” ต้องห้ามในการใช้กัญชา กัญชง และสารสกัด ตามมาตรา 37/2 กำหนดว่าผู้ใดขายกัญชา กัญชง สารสกัด ในสถานที่ดังต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย (1) วัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา (2)สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ (3)หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก (4)สวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสวนสนุก (5)สถานที่ขนส่งสาธารณะ สนามบิน

Read More »

News Updated

Category

News & Event

Get a Promo and Keep Updated