News

Home/

News

News

“กัญชา” หนึ่งในปัจจัยหลักดึงนักท่องเที่ยวเข้าไทยทะลุ 10 ล้าน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของไทยระบุ นอกเหนือจากค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลง การผ่นปรนเรื่องการบริโภคกัญชาที่ถูกกฎหมาย เป็นปัจจัยสำคัญในการดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับเข้าประเทศไทย  Bloomberg รายงานด้วยว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ คือตลาดที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการอนุญาตให้ใช้กัญชาได้อย่างถูกกฎหมาย โดยมองว่า นักท่องเที่ยวจำนวนมากให้ความสนใจอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชา หรือการใช้กัญชาทางการแพทย์นั่นเอง ทั้งนี้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของกัญชาในประเทศไทย สถาบันกัญชาทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำคู่มือสื่อสารเกี่ยวกับกัญชาเพื่อทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวฉบับออนไลน์ชื่อ “10 Things Tourists need

Read More »

“ธีร กรุ๊ป” จัดเสวนาประเด็น “กัญชา” พร้อมเปิดรายงาน Asian Cannabis Report 2022

“ธีร กรุ๊ป” เปิดตัวบริษัท รวมทั้งรายงาน Asian Cannabis Report 2022 พร้อมจัดเสวนา ภายใต้หัวข้อ Safety, Efficacy, Quality และ Community สำหรับผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรม “กัญชา” ทั้งในและต่างประเทศ 21 ต.ค.65 นี้ บริษัท ธีร กรุ๊ป บริษัทที่มุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศในอุตสาหกรรมกัญชา

Read More »

น้ำมันกัญชาแผนไทยกับการรักษาผู้ป่วย Long Covid

จากโพสท์ที่แล้วTeera Life ได้นำเสนอข่าวว่ามีการเริ่มใช้น้ำมันกัญชาในการทดลองรักษาผู้ป่วยที่มีอาการ Long Covid ในประเทศอังกฤษและยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาซึ่งจะมีระยะเวลารวม 6 เดือนนั้น ขณะนี้ในประเทศไทยได้เริ่มมีการใช้น้ำมันกัญชาแผนไทยมารักษาผู้ป่วยที่มีอาการลองโควิดเช่นกัน โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้เริ่มแจกจ่ายน้ำมันกัญชาให้กับผู้ป่วยที่แรกแล้วในเดือนมกราคมเริ่มที่จังหวัดลำปาง กรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้ออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่เพื่อดูแลผู้ป่วยอาการลองโควิด มีเป้าหมายดูแลผู้ป่วยลองโควิดอย่างน้อยกว่า 4 แสนคนในปี 2565 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจวินิจฉัย ให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่เคยได้รับเชื้อโควิด-19 เพื่อจ่ายยาแผนไทยในการดูแลฟื้นฟูสุขภาพอย่างปลอดภัยต่อไป

Read More »

การทดลองครั้งใหม่จากอังกฤษเริ่มใช้กัญชาในการช่วยรักษาอาการ Long Covid

องค์กรการกุศล Drug Science จากประเทศอังกฤษเริ่มการทดลองในการนำน้ำมันกัญชามารักษาอาการ Long covid หากผลการวิจัยเบื้องต้นได้รับการพิสูจน์แล้วได้ผลจะถูกขยายไปสู่การทดลองทางคลินิกขนาดใหญ่ต่อไป การทดลองนี้ทดลองในผู้ป่วยที่หายจากโควิดประมาณ 30 รายที่มีอาการเรื้อรังหรือที่เรียกว่า long covid  เช่น เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อ วิตกกังวล และนอนไม่หลับ โดยผู้ป่วยทั้งหมดจะได้รับน้ำมันกัญชาทุกวันเป็นยี่ห้อ Medicabilis

Read More »

Blockchain กับอุตสาหกรรมกัญชา

ปัญหาและความท้าทายในอุตสาหกรรมกัญชาทั่วโลกขณะนี้คือความน่าเชื่อถือความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์กัญชา รวมถึงการที่กัญชายังมีสถานะทางกฎหมายที่คลุมเครือ เช่นในบางประเทศกัญชาทางการแพทย์ถูกกฎหมาย แต่ทางสันทนาการยังผิดกฎหมาย สินค้าและผลิตภัณฑ์กัญชามีความหลากหลายขึ้นอยู่กับสถานะและข้อกฎหมายของประเทศนั้น ๆ การเก็บข้อมูลโดยการใช้ blockchain จึงสามารถเป็นทางเลือกของผู้ประกอบการในธุรกิจกัญชาในการแก้ปัญหานี้เพราะBlockchain คือเทคโนโลยีการประมวลผลและระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์และไม่มีตัวกลาง ผู้ใช้จะมีฐานข้อมูลเดียวกันเหมือนกับห่วงโซ่และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ในทันที จึงมีความโปร่งใสปลอดภัยน่าเชื่อถือ Blockchain สามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรมกัญชาได้โดยจะสามารถติดตามและตรวจสอบการผลิตผลิตภัณฑ์กัญชาได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ที่มา การปลูก การเก็บเกี่ยว เงินทุน ใบอนุญาต และรายละเอียดสำคัญอื่น

Read More »

อย. เสนอกัญชาแซนด์บ็อกซ์

จากที่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ มีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้กัญชา กัญชง พ้นจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5 นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  แถลงในเวลาต่อมาว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้จัดทำร่างพ.ร.บ. กัญชา กัญชงเน้นการใช้ประโยชน์กัญชา กัญชง อย่างเต็มที่ มองกัญชาเป็นพืชสมุนไพรที่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และภูมิปัญญาแผนไทยและยังเป็นพืชที่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ  นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอพิจารณาพื้นที่แซนด์บ็อกซ์สำหรับกัญชาสันทนาการ โดยขณะนี้ตามกฎหมายยังห้ามใช้กัญชาในทางสันทนาการ

Read More »

ล่าสุดบอร์ดป.ป.ส. เห็นชอบผ่านร่างกฎหมายปลดล๊อคกัญชาแล้ว

จากการประชุมของคณะกรรมการยาเสพติดแห่งชาติเพื่อพิจารณาประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เมื่อวานนี้ (25 ม.ค. 2565) ล่าสุดบอร์ดป.ป.ส. เห็นชอบผ่านร่างกฎหมายนี้แล้ว โดยสาระสำคัญของกฎหมายนี้คือ สารที่ถือว่าเป็นยาเสพติดมี 3 ส่วน ส่วนที่ 1 คือพืชฝิ่น 2 เห็ดขี้ควาย และ 3

Read More »

News Updated

Category

News & Event

Get a Promo and Keep Updated