กัญชาทางการแพทย์กับการรักษาโรคออทิสติก

การศึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์กับการรักษาโรคออทิสติกพบว่า สภาพแวดล้อมเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเด็กออทิสติกเพราะเด็กจะมีความอ่อนไหวกับสิ่งรบกวนภายนอกมากกว่าคนปกติ เช่น เด็กออทิสติกบางคนต้องใส่ที่ครอบหูเพื่อไม่ให้ถูกกระตุ้นจากสภาพแวดล้อม ส่วนระบบ ECS หรือ ระบบ Endocannabinoid ในร่างกายมนุษย์ที่เป็นตัวรับ สามารถช่วยลดความเจ็บปวดและยังเป็นระบบที่ช่วยให้คนปกติลืมข้อมูลที่ไม่สำคัญ ซึ่งเด็กออทิสติกจะมีความจำเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่สำคัญและจะจำได้ทุกรายละเอียดโดยไม่ถูกลบแสดงให้เห็นถึงความผิดปกติของระบบ endocannabinoid ในร่างกายของผู้ป่วยออทิสติก

จากการทดลองกับหนูในห้องทดลองพบว่า CBD สามารถใช้เพื่อลดอาการอ่อนไหวอย่างง่ายดายต่อสภาพแวดล้อมดังกล่าวได้ CBD จึงเป็นยาที่สามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้อ่อนไหวต่อสภาพแวดล้อมน้อยลงและไม่มีผลกระทบทางจิต โดยสามารถใช้ในปริมาณ 10 มิลลิกรัมต่อวัน แต่ก็ไม่ควรใช้ยาเพียงชนิดเดียวเพราะสามารถร่วมรักษากับยาชนิดอื่น ๆ ได้เช่นกัน แม้ว่าปัจจุบันจะมีกฎหมายอนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยออทิสติกใน 14 รัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา การใช้CBD ยังเป็นสิ่งที่ต้องระวังและผู้ใช้ควรมีความรู้  เพราะปัจจุบันการวิจัยและการทดลองยังมีอยู่น้อยมากโดยเฉพาะในมนุษย์จึงจะต้องรอดูความก้าวหน้าในการวิจัยเรื่องนี้ต่อไป

Source: CannX 2020

Tags :
Cannabis,CBD,กัญชาทางการแพทย์,การวิจัย,ประโยชน์,สารประกอบกัญชา
Share This :

News Updated

Category

News & Event

Get a Promo and Keep Updated