กัญชาทำให้มีเพศสัมพันธ์ดีขึ้นหรือไม่?

ปัญหาเพศสัมพันธ์ในชีวิตคู่ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการพักผ่อนน้อย นอนไม่หลับ เครียดและวิตกกังวลส่งผลให้ความต้องการและสมรรถภาพทางเพศลดลง ซึ่งกัญชาสามารถช่วยบรรเทาอาการเครียดและวิตกกังวลได้ จากโพสท์ก่อนเราได้รายงานถึงงานวิจัยล่าสุดในปี 2021 พบว่าผู้ใช้กัญชามีเพศสัมพันธ์มากกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้ วันนี้ Teera life นำการศึกษาวิจัยอื่นๆที่ศึกษาผลกระทบของกัญชาต่อเพศสัมพันธ์มาให้ผู้อ่านดังนี้

ในปี 2017 มีการสำรวจผู้ใช้กัญชากับความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์ ตรวจสอบกลุ่มตัวอย่างผู้ชายและผู้หญิงมากกว่า 50,000 คนในสหรัฐอเมริกาพบผลการศึกษาในทิศทางเดียวกันโดยพบว่าผู้ใช้กัญชาไม่เพียงแต่มีเพศสัมพันธ์มากขึ้นแต่กัญชาช่วยปรับปรุงประสบการณ์ทางเพศให้ดีขึ้นด้วยโดยช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสต่างๆในร่างกายทำให้จิตใจผ่อนคลายและช่วยให้ถึงจุดสุดยอดได้ดีขึ้น

ในปี 2019 ศึกษาผู้ใช้กัญชา 216 รายและพบว่า 58% กล่าวว่ากัญชาช่วยเพิ่มแรงขับทางเพศ 73% รายงานว่ามีเซ็กส์ที่น่าพึงพอใจมากขึ้น 65% มีจุดสุดยอดที่ดีขึ้น 69% กล่าวว่าสามารถผ่อนคลายมากขึ้นระหว่างมีเพศสัมพันธ์ และอีก 50% รายงานว่าสามารถจดจ่อกับประสบการณ์ได้ดีขึ้น

ในปี 2020 มีการสำรวจผู้หญิง 452 คน โดย 72% ของผู้เข้าร่วมใช้กัญชามากกว่าหกครั้งต่อสัปดาห์ พบว่าผู้หญิงที่รายงานการใช้กัญชาบ่อยมีดัชนีสมรรถภาพทางเพศหญิงสูงกว่าและการใช้กัญชาที่เพิ่มขึ้นยังเชื่อมโยงกับความต้องการ ระดับความตื่นตัว จุดสุดยอด และความพึงพอใจโดยรวมที่ดีขึ้น

ส่วนการศึกษาในผู้ชายพบว่าผลการศึกษาไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนเท่ากับผู้หญิง ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถสรุปได้ว่ากัญชาช่วยเพิ่มหรือลดการผลิตฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน แต่สรุปได้เพียงว่าการใช้กัญชามีผลกระทบต่อฮอร์โมนแน่นอน มีการทบทวนงานวิจัยที่มีอยู่หลายชิ้นในปี 2020 สรุปได้ว่ากัญชาอาจส่งผลเสียต่อภาวะเจริญพันธุ์ของผู้ชายโดยการลดจำนวนอสุจิ

จากการศึกษาที่ผ่านมา พบว่ากัญชาอาจมีผลดีต่อเพศสัมพันธ์ในเรื่องการเพิ่มความเพลิดเพลิน การถึงจุดสุดยอดที่น่าพอใจ เพิ่มแรงขับทางเพศและความสามารถในการอยู่กับประสบการณ์และความรู้สึกขณะมีเพศสัมพันธ์และพบว่าผู้สูบกัญชามักจะมีเพศสัมพันธ์มากกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้ ส่วนในด้านผลเสีย เช่น ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลของ THC ต่อการผลิตฮอร์โมนเพศชาย ความเป็นไปได้ของภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในระยะยาวและความเป็นไปได้ของการลดจำนวนอสุจิและผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์

อย่างไรก็ตามการศึกษาที่ผ่านมาเจาะกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กจึงไม่สามารถสรุปผลกระทบโดยรวมในระยะยาวได้ จึงยังคงต้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในเรื่องผลกระทบของกัญชาต่อเพศสัมพันธ์ต่อไป

 

ที่มา: Reilly, J. (17 Feb 2022). Is sex better when you’re high ?. [Review of the article ‘Is sex better when you’re high ?’ by Madeo, M.].  Available from: https://cannigma.com/physiology/cannabis-and-sexual-function/

Tags :
Cannabis,กัญชา,การวิจัย,ผลกระทบ
Share This :

News Updated

Category

News & Event

Get a Promo and Keep Updated