กัญชาสามารถช่วยเพิ่ม หรือ ลดการโฟกัส

ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นผู้ใช้แบบไหน

งานศึกษาบางชิ้นระบุว่ากัญชาสามารถช่วยลดความเครียดและบรรเทาอาการของโรคสมาธิสั้นได้ ที่น่าสนใจคือพบว่ากัญชามีส่วนในการลดสมาธิและการโฟกัสในผู้ใช้กัญชาเป็นครั้งคราว เพราะมีสาร THC ที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาททำให้เกิดอาการเมาแต่กัญชาไม่ได้มีผลที่ชัดเจนในด้านการลดสมาธิในผู้ใช้กัญชาเป็นประจำจากการค้นพบดังกล่าวนักวิจัยจึงตั้งสมมุติฐานว่าอาจเป็นเพราะการใช้กัญชาเป็นประจำในระยะยาวทำให้ร่างกายของผู้ใช้เกิดความเคยชินจึงไม่มีผลต่อการโฟกัสและสมาธิและอาจจะสามารถโฟกัสได้มากขึ้นอีกด้วยหากใช้กัญชา

เช่นเดียวกับงานวิจัยในปี 2004 ที่พบว่าผู้ใช้กัญชาอย่างต่อเนื่องมีระดับการโฟกัสที่ลดลงหากไม่มีกัญชาซึ่งจะกลับมาเป็นปกติหลังจากการใช้กัญชาอีกครั้งทำให้คนกลุ่มนี้ต้องพึ่งพากัญชาเพื่อที่จะสามารถโฟกัสและใช้ชีวิตได้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบหากมีการพึ่งพากัญชาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน

อย่างไรก็ตาม ยังจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจผลกระทบของกัญชาต่อการโฟกัสและสมาธิ เพราะยังมีตัวแปรอื่น ๆ เช่น ด้านสารประกอบและพันธุ์ของกัญชาที่ใช้ในการศึกษา รวมถึงสุขภาพของผู้เข้าทำการศึกษา เป็นต้น

Source: The Cannigma

Tags :
Cannabis,กัญชา,การวิจัย,ผลกระทบ
Share This :

News Updated

Category

News & Event

Get a Promo and Keep Updated