กัญชาอยู่ในร่างกายเราได้นานเท่าไร ?

กัญชาสามารถอยู่ในระบบร่างกายได้นานเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยหลายข้อ เช่น

*  ความถี่ในการใช้กัญชาใช้บ่อยขนาดไหน

* ระยะเวลาในการใช้กัญชาใช้มานานหรือไม่ นานเท่าไหร่

* ปริมาณของกัญชาใช้เยอะหรือไม่

*  รูปแบบการใช้กัญชาวิธีสูบ รับประทาน หรือการใช้น้ำมันกัญชา

* ระบบร่างกายของคุณ ทั้งระบบเผาผลาญและปริมาณไขมันในร่างกาย

* ชนิดและวิธีการตรวจหาสาร

โดยปกติแล้วการตรวจจะเป็นการตรวจหา THC ซึ่งสามารถตรวจพบจากในของเหลวในร่างกาย เช่น น้ำลายหรือปัสสาวะ สามารถพบได้ตั้งแต่ 1 ถึง 30 วัน  หลังจากวันที่ใช้ครั้งล่าสุดต่างจากแอลกอฮอล์ที่อยู่ในร่างกายได้ไม่กี่ชั่วโมง หากตรวจจากน้ำลายสามารถพบสาร THC ได้ 1-2 วัน หากเป็นการตรวจปัสสาวะสามารถพบสาร THC ได้ตั้งแต่หลักวันจนถึง 1 เดือน หากตรวจเลือด สามารถพบได้หลังการใช้กัญชาเพียงภายใน  3-4 ชั่วโมง และสามารถอยู่ในเส้นผมได้เป็นเวลานานหลายเดือน และหากคุณใช้กัญชาในปริมาณมากและใช้เป็นประจำ สารที่ตกค้างก็จะสามารถอยู่ในร่างกายได้นานมากขึ้นเช่นกัน สำหรับผู้ใช้กัญชาเป็นประจำทุกวัน  สารกัญชาอาจอยู่ในร่างกายคุณได้นานถึงสามเดือน

สาร THC เป็นสารประกอบจากกัญชาที่สามารถละลายในไขมัน ( lipid-soluble)  หมายความว่ามันสามารถจับกับไขมันในร่างกาย และสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้กัญชาสามารถอยู่ในร่างกายคนเราได้นานขึ้นและผู้ที่มีไขมันในร่างกายสูงอาจเผาผลาญกัญชาได้ช้ากว่าคนที่มีไขมันในร่างกายน้อยกว่า นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับระบบการเผาผลาญของร่างกาย หากผู้ที่ร่างกายเผาผลาญเร็ว สารกัญชาในร่างกายจะถูกเผาเผลาญได้เร็วมากขึ้นเช่นกัน

 

ที่มา: Cochrane, Z. R. (6 May 2019). How Long Does Weed (Marijuana) Stay in Your System? Health Line. [Review of the article ‘How Long Does Weed (Marijuana) Stay in Your System?’ by Vandergriendt, C.]. From: https://www.healthline.com/health/how-long-does-weed-stay-in-your-system.

Tags :
Cannabis,กัญชา,ผลกระทบ,สารประกอบกัญชา
Share This :

News Updated

Category

News & Event

Get a Promo and Keep Updated