การวิจัยเผยสาร CBD มีผลต่อการเมากัญชา

จากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Clinical Psychopharmacology in (กันยายน 2021) พบว่าสารประกอบ CBD สามารถลดผลกระทบทางจิตประสาทจากสาร THC เมื่อบริโภคร่วมกัน การวิจัยจากประเทศสเปนครั้งนี้มีจุดประสงค์ในการศึกษาว่า CBD มีฤทธิ์ต้านการมึนเมาที่เกิดจากสาร THC หรือไม่ เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าCBD ไม่ออกฤทธิ์ทางจิต แต่สามารถส่งผลต่ออารมณ์และบรรเทาความวิตกกังวลได้ ผลการวิจัยรายงานว่า CBD มีศักยภาพที่จะป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดจากสาร THC เช่น ลดอาการมึนเมา และอาการข้างเคียงอื่น ๆ เช่น ความหวาดระแวง การศึกษายังชี้ให้เห็นว่า CBD อาจช่วยลดความเสี่ยงสำหรับผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นโรคจิตเภท (Schizophrenia) และสำหรับผู้ใช้กัญชามายาวนาน อัตราส่วน CBD:THC ที่สูงขึ้นอาจช่วยลดความเป็นไปได้ในการพัฒนาความผิดปกติจากการใช้กัญชา

อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยครั้งนี้อาจจะขึ้นอยู่กับตัวแปรอื่น ๆ เช่นสุขภาพร่างกายและความถี่ในการใช้กัญชาของผู้เข้าร่วมวิจัย ปริมาณและคุณภาพของสารที่ใช้ในการวิจัย และยังคงต้องมีการศึกษาวิจัยทางคลินิกต่อไปในเรื่องผลกระทบของสาร CBD ต่อร่างกายมนุษย์

อ่านเพิ่มเติมที่: The Cannigma

Tags :
CBD,กัญชง,กัญชา,กัญชาทางการแพทย์,การวิจัย,สารประกอบกัญชา
Share This :

News Updated

Category

News & Event

Get a Promo and Keep Updated