การวิจัยใหม่เผยสารสกัดจากกัญชาทั้งต้นสามารถลดอาการชักได้ถึง 86%

ในการวิจัยขนาดเล็กที่ตีพิมพ์ในวารสาร  BMJ Paediatrics Open  ทำการศึกษาในเด็กที่เป็นโรคลมชักเรื้อรังและดื้อต่อการรักษาพบว่าการบำบัดด้วยสารสกัดจากกัญชาทั้งต้นช่วยลดอาการชักได้ร้อยละ 86

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาขนาดเล็กที่ทำการทดลองกับเด็กจำนวน 10 คน โดยนักวิจัยได้รวบรวมข้อมูลทางคลินิกย้อนหลังจากผู้ดูแลและแพทย์โดยผู้ป่วยทั้ง 10 รายที่คัดเลือกสำหรับการศึกษานี้ไม่ตอบสนองต่อผลิตภัณฑ์ CBD แต่ในครั้งนี้นักวิจัยได้ให้น้ำมันกัญชาที่สกัดจากทั้งต้นที่มีทั้งสาร THC, CBD และสารประกอบ cannabinoids อื่น ๆ รวมถึง terpenes และ flavonoids ผลการศึกษาพบว่าความถี่ของการชักของผู้ป่วยลดลงเกือบ 90 เปอร์เซ็นต์และมีการพัฒนาการด้านอารมณ์ พฤติกรรม และการรับประทานอาหาร ตลอดจนความสามารถในการรับรู้ที่ดีขึ้นมาก นอกจากนี้ การวิจัยยังเปิดเผยว่าการใช้น้ำมันกัญชาส่งผลให้ผู้ป่วยใช้ยาอื่น ๆ ลดลงอย่างมาก โดยในช่วงเริ่มต้นของการวิจัยผู้ป่วยใช้ยาหลายตัวทุกวันซึ่งตัวเลขการใช้ยาที่ลดลง มีนัยสำคัญว่าน้ำมันกัญชาอาจสามารถใช้แทนยารักษาอาการชักได้

อย่างไรก็ตามการศึกษานี้มีจำนวนผู้เข้าร่วมและมีระยะเวลาที่จำกัด จึงจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาขนาดใหญ่เพื่อรับรองผลการศึกษาอันจะอาจนำไปสู่การพัฒนายารักษาอาการลมชักต่อไปได้ในอนาคต

 

ที่มา: High Times. (21 December 2021). Whole-Plant Cannabis Extract Reduces Epileptic Seizures By 86% in Small Study. High Times. Available from: https://hightimes.com/news/whole-plant-cannabis-extract-reduces-epileptic-seizures-by-86-in-small-study/.

Tags :
กัญชาทางการแพทย์,การวิจัย,ประโยชน์,สารประกอบกัญชา
Share This :

News Updated

Category

News & Event

Get a Promo and Keep Updated