การศึกษาพบว่ากัญชาไม่ได้ทำให้จำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนนเพิ่มขึ้น

การศึกษาจาก University of British Columbia ประเทศแคนาดาที่ทำการสำรวจจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่ยานพาหนะของวัยรุ่นช่วงก่อนและหลังการเปลี่ยนให้กัญชาถูกกฎหมายในปี 2018 ระบุว่าจำนวนอุบัติเหตุไม่ได้เพิ่มมากขึ้นและการที่กัญชาถูกกฎหมายไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุบนท้องถนน

ก่อนหน้านี้ ทางภาครัฐมีความกังวลว่าการประกาศให้กัญชาถูกกฎหมายในประเทศแคนาดาอาจเพิ่มอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการจราจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยรุ่นเพราะกัญชาอาจส่งผลต่อความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ โดยสาร THC ที่เป็นสารเคมีออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทหลักของกัญชาส่งผลกับตัวรับในสมองและอาจทำให้เกิดผลกระทบในหน่วยความจำระยะสั้นที่เกี่ยวกับการใช้ความคิด ความจำ และพฤติกรรมหมวดทักษะ (psychomotor skills) หรือทักษะที่ต้องใช้ความคิดอย่างมีสติ เช่น การขับรถ การใช้กัญชาจึงสามารถส่งผลต่อการทำงานและการเชื่อมต่อของสารและส่วนต่าง ๆ ในสมองในช่วงระยะเวลาหนึ่งจึงอาจทำให้เกิดอันตราย

อย่างไรก็ตามการศึกษาจำนวนผู้ป่วยในห้องฉุกเฉินในช่วงเวลาก่อนและหลังการทำให้กัญชาถูกกฎหมายในประเทศแคนาดาไม่ได้แสดงหลักฐานว่ากัญชามีความเกี่ยวข้องกับจำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนน

Source: CTV news

Tags :
Cannabis,กัญชา,การวิจัย,ผลกระทบ,สารประกอบกัญชา
Share This :

News Updated

Category

News & Event

Get a Promo and Keep Updated