ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสาร CBD เป็นส่วนประกอบ

จากประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสาร CBD เป็นส่วนประกอบสรุปใจความสำคัญดังนี้

 

อาหารที่มี CBD เป็นส่วนประกอบถือเป็นอาหารควบคุมเฉพาะ

สารสกัด CBD ในอาหารนั้น ๆ ต้องมีปริมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 โดยน้ำหนัก

สารสกัด THC ในอาหารนั้น ๆ ต้องมีปริมาณไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนัก

ผู้ผลิตอาหารที่มี CBD เป็นส่วนประกอบต้องได้มาด้วยสาร CBD โดยชอบด้วยกฎหมายและต้องมีการควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามประกาศสาธารณสุขว่าด้วยวิธีการผลิตเครื่องมือในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร

ผู้ผลิตต้องมีบันทึกการรับจ่ายสาร CBD ไว้ที่สถานที่ผลิตด้วย

การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ต้องมีคำเตือนขนาดอักษรไม่เล็กกว่า 1.5 มิลลิเมตรในกรอบสี่เหลี่ยมที่อ่านได้ชัดเจนและต้องมีข้อความเด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร ไม่ควรรับประทาน”, “หากมีอาการผิดปกติควรหยุดรับประทานทันที”, “ผู้ที่แพ้หรือไวต่อสาร CBD หรือ THC ไม่ควรรับประทาน” “อาจทำให้ง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ หรือทำงานเกี่ยวกับจักรกล

และต้องมีคำว่า CBD ในชื่ออาหาร หรือกำกับชื่ออาหาร

Source: ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (สิงหาคม 2564)

Tags :
CBD,กฎหมายกัญชา,กัญชง,กัญชา,กัญชาทางการแพทย์
Share This :

News Updated

Category

News & Event

Get a Promo and Keep Updated