ข้อมูลน่ารู้สำหรับคนอยากมีแบรนด์เครื่องสำอาง CBD

ข้อมูลน่ารู้สำหรับคนอยากมีแบรนด์เครื่องสำอาง CBD เป็นของตนเอง

1. สารสกัด CBD หรือ สารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออลที่ได้จากการสกัดกัญชาและกัญชง ต้องมีสาร THC หรือ เตตราไฮโดรแคนนาบินอล ไม่เกิน 0.2 %

2. ห้ามนำเข้าวัตถุดิบ สารสกัด CBD ที่ได้จากการสกัดกัญชา หรือกัญชง และเครื่องสำอางที่มีสารดังกล่าวเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ทางเครื่องสำอาง

3. ห้ามใช้สารสกัด CBD ที่ได้จากการสังเคราะห์

4. ความเข้มข้นสูงสุดของสารสกัด CBD ในเครื่องสำอางพร้อมใช้ทุกประเภทไม่เกิน 1 %

5. ห้ามใช้สารสกัด CBD ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในช่องปาก หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้บริเวณจุดซ่อนเร้น

6. เครื่องสำอางพร้อมใช้รูปแบบน้ำมัน หรือ soft gelatin capsules จะต้องมีสาร THC ไม่เกิน 0.001%

ข้อมูลจาก ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใช้สารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออลจากกัญชาและกัญชงในเครื่องสำอาง พ.ศ. 2564

Tags :
CBD,Lifestyle,Trend,กฎหมายกัญชา,ประโยชน์
Share This :

News Updated

Category

News & Event

Get a Promo and Keep Updated