ข้อแนะนำการนำกัญชามาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม

ข้อแนะนำการนำกัญชามาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม

1. ไม่สามารถใช้ช่อดอก รวมทั้งส่วนอื่นๆ เช่น กิ่ง ก้าน ลำต้น รากเพราะมีสาร THC ที่มีฤทธิ์มึนเมาสูง สามารถใช้ได้แต่ใบเท่านั้น

2. อาหารประเภท ต้ม ผัด แกง ทอด ให้ใช้ใบสด ใส่ได้ไม่เกิน 1-2 ใบ/เมนู เพราะ ถ้าใช้มากเกินไป จะมีผลข้างเคียงหรือนำไปสู่การเสพติดได้

3. ร้านค้าที่ประกอบอาหาร หรือทำผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสม ต้องเขียนบอกผู้บริโภคให้ชัดว่าอาหารนั้นมีกัญชาเป็นส่วนประกอบ

4. ห้ามโฆษณาประชาสัมพันธ์ว่าอาหารที่ใส่กัญชานั้นมีสรรพคุณรักษาหรือป้องกันโรคได้

Source: Topnews

Tags :
Lifestyle,Trend,กฎหมายกัญชา
Share This :

News Updated

Category

News & Event

Get a Promo and Keep Updated