งานวิจัยล่าสุดพบ กัญชาช่วยให้เพศสัมพันธ์ดีขึ้นได้

มีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับกัญชาและผลกระทบต่อเพศสัมพันธ์อยู่หลายชิ้น ล่าสุดเป็นการวิจัยขนาดเล็กจาก University of Almeria ประเทศสเปน นักวิจัยได้ทำการสำรวจผู้คนที่ใช้กัญชา ดื่มแอลกอฮอล์ หรือไม่ใช้สารใด ๆเกี่ยวกับชีวิตทางเพศของพวกเขา การศึกษาพบว่าคนที่ใช้กัญชาเพียงอย่างเดียวรายงานว่าถึงจุดสุดยอดและมีความตื่นตัวในระดับที่สูงกว่าผู้ที่ไม่ใช้สารใดๆ หรือผู้ใช้แอลกอฮอล์ ผู้เข้าร่วมการศึกษาที่ใช้กัญชาบางคนกล่าวว่าการใช้กัญชาช่วยเพิ่มความตื่นตัว ความสนิทสนม และเพิ่มความสุขระหว่างการมีเพศสัมพันธ์

โดยรวมแล้ว มีผู้เข้าร่วมการศึกษาทั้งสิ้น 274 คน แบ่งเป็นผู้ชาย 89 คนและผู้หญิง 185 คน ทั้งหมดเป็นผู้เข้าร่วมที่ไม่ได้ใช้สารเสพติดอื่น ๆ และไม่ได้มีโรคประจำตัว เช่นโรคเบาหวานหรือโรคซึมเศร้า พบว่าผู้ใช้กัญชาเป็นประจำมีแนวโน้มที่มีเพศสัมพันธ์ที่ดีกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้กัญชาเลย ทั้งในเรื่องความเร้าอารมณ์ทางร่างกาย และการถึงจุดสุดยอด ผู้ใช้กัญชารายงานว่ามีความตื่นตัวและจุดสุดยอดที่ดีขึ้น แต่พบว่าในเรื่องของความต้องการทางเพศไม่ได้มากกว่าผู้ที่ไม่ใช้กัญชา

อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้มีข้อจำกัด กล่าวคือ การศึกษานี้เป็นการศึกษาขนาดเล็กมีผู้เข้าร่วมจำนวนน้อย เป็นการศึกษาระยะสั้น และเป็นลักษณะการทำแบบสอบถาม ผลการศึกษาจึงไม่สามารถสรุปใช้ได้สำหรับทุกคน และจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาขนาดใหญ่เพิ่มเติมในเรื่องนี้ต่อไป

 

ที่มา:

Naftuline, K. (20 Jan 2022). Marijuana use could improve sex and orgasms, small study finds. Insider. Available from: https://www.insider.com/smoking-marijuana-cannabis-better-sex-orgasms-small-study-finds-2022-1.

Tags :
กัญชง,กัญชา,การวิจัย,ผลกระทบ
Share This :

News Updated

Category

News & Event

Get a Promo and Keep Updated