ตลาดกัญชาทางการแพทย์ในออสเตรเลีย

ตลาดกัญชาในออสเตรเลียกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและมีจุดแข็งในการวิจัยทางการแพทย์ โดยการปลูกเพื่อการวิจัยถูกกฎหมายตั้งแต่ปี 2016 บริษัทที่จะปลูกเพื่อการวิจัยต้องขอใบอนุญาตในส่วนของกฎหมายการใช้กัญชาทางการแพทย์และกัญชงเพื่อการอุตสาหกรรมถือว่าถูกกฎหมายทั่วประเทศออสเตรเลียแต่กัญชาเพื่อการสันทนาการยังคงผิดกฎหมายอยู่

ทั้งนี้ การใช้กัญชาทางการแพทย์ในออสเตรเลียควบคุมโดย Therapeutic Goods Administration (TGA) ภายใต้ Department of Health ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้ารักษาโรคที่มีจำหน่ายในออสเตรเลียมีความปลอดภัยและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ในส่วนของผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ ออสเตรเลียยังคงพึ่งพาแคนาดาและยุโรปเป็นอย่างมากสำหรับการเพาะปลูกและการนำเข้าผลิตภัณฑ์ดอกกัญชา ผลิตภัณฑ์น้ำมันกัญชาในตลาดก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน โดย 70% ของผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่คือ CBD ที่มี Low dose of THC (น้อยกว่า 2%) และทุกผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการรับรองจาก TGA

ส่วนการนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ระหว่างประเทศ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกัญชา THC ต่ำนั้นได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวดและอยู่ภายใต้อนุสัญญาด้านยาระหว่างประเทศ ต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลแห่งชาติของทั้งประเทศที่นำเข้าและส่งออกก่อนที่จะมีการจัดส่ง

คาดการณ์ว่าตลาดกัญชาทางการแพทย์ของออสเตรเลียจะเติบโตอย่างมากและอาจมีมูลค่ามากถึงระดับ 200 ล้านดอลลาร์ภายในปีนี้ จากที่มีมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ในปี 2020 ทั้งนี้การเติบโตเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบผลิตภัณฑ์และการกำหนดราคา

Source: Prohibition Partners Report 2021

Tags :
CBD,กัญชง,กัญชา,กัญชาทางการแพทย์,อุตสาหกรรมกัญชาโลก
Share This :

News Updated

Category

News & Event

Get a Promo and Keep Updated