ทำไมคุณควรต้องบอกหมอดมยาสลบก่อนการผ่าตัดหากคุณใช้กัญชา ?

เพราะหน้าที่ของวิสัญญีแพทย์คือการประเมินความพร้อมของร่างกายเพื่อให้ขั้นตอนการผ่าตัดนั้นปลอดภัยที่สุด ดังนั้น การให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้แพทย์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้กัญชาเป็นประจำไม่ว่าจะด้วยวิธีการสูบหรือการกินอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนในการดมยาสลบ เพราะทั้งกัญชาและยาสลบส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง ผู้ที่ใช้กัญชาเป็นประจำจึงอาจต้องใช้ยาระงับความรู้สึกในปริมาณที่แตกต่างกับผู้ที่ไม่เคยใช้ ดังนั้น วิสัญญีแพทย์จำเป็นต้องทราบล่วงหน้าว่าคุณใช้กัญชามากแค่ไหนและบ่อยแค่ไหนจึงจะสามารถประเมินได้ว่าต้องยาชนิดใดและต้องปริมาณเท่าใดในการผ่าตัด ปกติแล้ว ผู้ใช้กัญชาเป็นประจำมักได้รับในปริมาณที่มากกว่าคนปกติ 3-4 เท่าในการทำให้สลบ 

ผู้สูบกัญชาเป็นประจำอาจส่งผลต่อการทำงานของปอด เช่นการไอ มีเสมหะ และอาจนำไปสู่ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินหายใจ ปัญหาปอดเหล่านี้อาจนำไปสู่ปัญหาการหายใจในระหว่างที่อยู่ภายใต้ยาสลบ เช่น ความไวต่อทางเดินหายใจที่เพิ่มขึ้นเมื่อใส่ท่อช่วยหายใจและอาจทำให้หายใจลำบากและออกซิเจนเข้าสู่ปอดลดลง บทความจาก Harvard Health (2020) แนะนำว่า ผู้ที่จะได้รับการผ่าตัดไม่ควรใช้กัญชา 1 วันก่อนการผ่าตัดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่จะได้รับการผ่าตัดเพราะกัญชาส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและทำให้ความดันโลหิตลดลงได้ 

จากการสอบถามประสบการณ์ผู้ใช้กัญชาเป็นประจำ มีบางคนมีประสบการณ์รู้สึกตัวหรือตื่นขณะทำการผ่าตัด ดังนั้น หากจะต้องได้รับการผ่าตัดที่ใช้ยาสลบ ผู้ใช้กัญชาจึงควรเปิดเผยข้อมูลต่อวิสัญญีแพทย์โดยละเอียดเพื่อให้การผ่าตัดของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น 

Source: Harvard Health

Tags :
กัญชา,ผลกระทบ
Share This :

News Updated

Category

News & Event

Get a Promo and Keep Updated