ทำไมบางคนหยอดน้ำมัน CBD แล้วรู้สึกเมา ?

CBD ไม่ได้ทำให้เกิดฤทธิ์ทางจิตประสาท (non-psychoactive) และมีประโยชน์ในการรักษาทางการแพทย์ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย ลดความวิตกกังวล แต่จะไม่ทำให้เมา หรือ high เหมือนสาร THC แล้วทำไมบางคนที่หยอดน้ำมัน CBD ถึงรู้สึกเหมือนเมากัญชา มีเหตุผลหลายข้อที่สามารถนำมาอธิบายได้ ดังนี้

  1. CBD ที่ใช้อาจไม่ใช่ CBD บริสุทธิ์ และอาจมี THC เจือปน ส่วนใหญ่แล้วผลิตภัณฑ์ที่เป็น CBD ที่ได้รับการรับรองจะต้องมีสาร THC ต่ำกว่า 3% ที่ฉลากต้องชี้แจงได้ว่ามีสาร CBD หรือ THC อยู่กี่เปอร์เซ็นต์ คลินิกหลายแห่งในประเทศไทยสกัดน้ำมันกัญชาจากสายพันธุ์ที่มี CBD สูง แต่ ไม่ได้มีการแยกสารประกอบ จึงทำให้เกิดอาการมึนเมาได้เพราะมีสาร THC และสารอื่นๆเจือปน ความบริสุทธิ์ของ CBD ขึ้นอยู่กับคุณภาพของ พืชที่นำมาใช้และกรรมวิธีการสกัด ดังนั้น หากผลิตภัณฑ์ไม่สามารถชี้แจงได้ว่ามีสารประกอบอะไรบ้าง จำนวนกี่เปอร์เซ็นต์ถือว่าผลิตภัณฑ์ไม่ถึง มาตรฐานกัญชาทางการแพทย์ (medical grade) ที่ได้รับการยอมรับ
  1. ร่างกายคนเรามีการตอบสนองกับน้ำมัน CBD แต่ละประเภทที่แตกต่างกัน ผลิตภัณฑ์น้ำมัน CBD ในต่างประเทศจะมีอยู่  3 ประเภท คือ CBD แบบ Isolate = มีเพียงสาร CBD อย่างเดียว  แบบ Full spectrum = ประกอบด้วยสารแคนนาบินอยด์อื่นๆ ของพืชกัญชา  ทั้ง CBD, THC (ต่ำกว่า 3%) และ Terpenes (สารที่ให้กลิ่น) เป็นต้น แบบ Broad spectrum = ประกอบด้วยสารอื่นๆ ของพืชกัญชา  แต่ไม่มีสาร THC จึงเป็นไปได้ว่าความรู้สึกเมา CBD อาจเกิดจากการที่ร่างกายมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับสารประกอบอื่นๆในกัญชา เช่น Terpenes หรือการที่สารประกอบต่างๆทำปฏิกิริยาต่อกัน (entourage effect)
  1. ร่างกายคนเรามีความแตกต่างกัน ทั้งน้ำหนัก ยีน ระบบพันธุกรรม อาหารที่รับประทานและยาที่ใช้ รวมถึงระบบรับสาร cannabinoid receptors สิ่งเหล่านี้ถือเป็นตัวแปรสำคัญในการตอบสนองของร่างกายกับการใช้ CBD

ดังนั้น หากต้องการใช้กัญชาทางการแพทย์ในการรักษาอย่างถูกต้องจึงควรหาผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้และปลอดภัย

ที่มา: Wilson, D. R. (19 March 2020). Everything you need to know about CBD oil.  [Review of the article ‘Everything you need to know about CBD oil’ by Johnson, J.]. Medical News Today. Available from: https://www.medicalnewstoday.com/

Esher, E. (23 July 2020). Why do I feel high on CBD? 4 Reasons and what to do about it. Green State. Available from: https://www.greenstate.com/explained/why-do-i-feel-high-on-cbd-4-reasons-and-what-to-do-about-it/.

Tags :
Cannabis,CBD,กัญชา,กัญชาทางการแพทย์,ผลกระทบ,สารประกอบกัญชา
Share This :

News Updated

Category

News & Event

Get a Promo and Keep Updated