ทำไมใช้กัญชาแล้วใจเต้นเร็ว ?

อาการเหล่านี้เกี่ยวข้องกับระบบ endocannabinoid ในร่างกายมนุษย์ที่เคยอธิบายไว้ในโพสก่อน ระบบ endocannabinoid ควบคุมกลไกการทำงานของร่างกายหลายส่วน เช่น ความหิว ความเจ็บปวด การนอนหลับ และอารมณ์ โดยสารประกอบ cannabinoids ในพืชกัญชาสามารถกระตุ้นตัวรับในร่างกายที่จะส่งผลต่อระบบ endocannabinoid นี้และยังสามารถส่งผลต่อระบบอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กัน เช่น ระบบที่เชื่อมต่อกับหัวใจและหลอดเลือด 

สารประกอบ THC หรือสารที่ทำให้รู้สึกเมา ถือเป็นตัวการสำคัญที่ส่งผลต่อการเพิ่มการเต้นของหัวใจ โดยเมื่อเข้าร่างกายแล้วทำให้หลอดเลือดขยายตัว ความดันโลหิตลด หัวใจจึงทำงานหนักขึ้นเพื่อชดเชยอาการความดันต่ำ อาการตาแดงหลังจากการใช้กัญชาจึงเกิดจากการที่เส้นเลือดฝอยในตาขยายตัว โดยการสูบกัญชาสามารถทำให้อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น 20-100% อาการนี้จะมีอยู่ 1-3 ชั่วโมงหลังการสูบ อย่างไรก็ตาม หากใช้กัญชาในปริมาณที่มากเกินไป อาจจะทำให้ความดันโลหิตลดอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดอาการคลื่นไส้และเวียนศีรษะ จากการศึกษาพบว่าร่างกายของผู้ที่ใช้กัญชาเป็นประจำจะมีความทนทานมากขึ้นและอาการข้างเคียงเหล่านี้ลดลง ส่วนผู้ที่ไม่เคยใช้กัญชาจะพบอาการข้างเคียงมากกว่า ทั้งนี้ ผลข้างเคียงยังขึ้นอยู่กับประเภท สายพันธุ์และวิธีการใช้ เช่น การบริโภคจะทำให้เกิดผลต่อร่างกายมากกว่าการสูบ 

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยเห็นข่าวผู้ป่วยหลายสิบรายที่ต้องเข้าห้องฉุกเฉินจากการใช้น้ำมันกัญชา นั่นก็เพราะน้ำมันกัญชาที่ใช้มีสาร THC และสารเจือปนอื่น ๆ สูง และเป็นการนำเข้าร่างกายจากการรับประทาน ในขณะที่ร่างกายของเราสามารถรับสารเหล่านี้ได้ไม่เท่ากัน สัดส่วนการบริโภคจึงเป็นอีกเรื่องที่ควรระวัง ผู้ใช้จึงควรศึกษาที่มาที่ไปของผลิตภัณฑ์กัญชานั้น ๆ ว่าได้มาตรฐานหรือไม่ มีสัดส่วนสารประกอบต่าง ๆ เท่าไร ทางที่ดีที่สุดคือการใช้น้ำมันกัญชาทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน เพื่อป้องกันอาการไม่พึงประสงค์เหล่านี้

Source: The Cannigma 

Tags :
กัญชา,ผลกระทบ
Share This :

News Updated

Category

News & Event

Get a Promo and Keep Updated