น้ำมันกัญชามีวันหมดอายุหรือไม่ ?

น้ำมันกัญชาที่หมดอายุอาจมีสีและกลิ่นที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะน้ำมันกัญชาทางการแพทย์ที่ปกติจะเป็นน้ำมันใส เมื่อเกิดตะกอน หรือมีกลิ่นและรสชาติที่เปลี่ยนไปก็แปลว่าน้ำมันนั้นหมดอายุแล้ว อย่างไรก็ตาม น้ำมันกัญชาทางการแพทย์ที่หมดอายุอาจไม่ได้ส่งผลเสียต่อร่างกาย แต่เมื่อเวลาผ่านไปสารสำคัญต่าง ๆ เริ่มย่อยสลายและเสื่อมคุณภาพ ซึ่งหมายความว่าหากใช้น้ำมันที่หมดอายุแล้วอาจจะไม่ได้รับผลทางการรักษาที่ต้องการ งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการสูญเสียสารประกอบแคนนาบินอยด์ และนี่คือสาเหตุที่น้ำมันกัญชาส่วนใหญ่มาในขวดแก้วสีเข้ม งานวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าสารสำคัญในน้ำมันกัญชาเสื่อมสภาพเร็วขึ้นหากเก็บในที่ร้อนและโดนแสง ดังนั้นจึงควรเก็บน้ำมันกัญชาไว้ในที่มืดและที่เย็น เช่น การเก็บในตู้เย็นจะช่วยยืดอายุการใช้งานได้

คุณภาพของน้ำมันกัญชาก็มีความสำคัญเช่นกัน น้ำมันที่สกัดจากกัญชาเกรดดีผ่านกรรมวิธีการสกัดที่แม่นยำและเสถียรในทุกขั้นตอนจะมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าน้ำมันที่ไม่ได้ผ่านมาตรฐานการสกัดที่ถูกต้องและอาจมีสารปนเปื้อนภายนอก เช่น เชื้อรา ซึ่งเชื้อราสามารถเร่งการย่อยสลายของสารประกอบอื่น ๆ ได้ วิธีการสกัดก็มีส่วนเช่นกัน โดยการสกัดด้วย CO2 ถือเป็นวิธีการที่ดีที่สุดสำหรับอายุการเก็บรักษาเนื่องจากสารประกอบในพืชคงตัวและใช้เวลาในการสลายตัวนานขึ้น

อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ควรคำนึงว่าในประเทศไทยมีทั้งน้ำมันกัญชาที่มีมาตรฐานทางการแพทย์ (medical grade) ที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม และน้ำมันกัญชาที่ผลิตโดยคลินิกแพทย์แผนไทยที่สกัดจากทุกส่วนของต้นกัญชา ซึ่งเป็นสองทางเลือกสำหรับผู้ต้องการใช้กัญชาในการรักษา ผู้ใช้จึงควรศึกษาหาข้อมูลรวมทั้งเข้าใจความแตกต่างของคุณภาพน้ำมันกัญชาจากสองทางเลือกนี้

Tags :
กัญชา,กัญชาทางการแพทย์
Share This :

News Updated

Category

News & Event

Get a Promo and Keep Updated