น้ำมันกัญชาหมดอายุดูยังไง ใช้ต่อได้หรือไม่ ?

น้ำมันกัญชาที่หมดอายุอาจมีสีและกลิ่นที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะน้ำมันกัญชาทางการแพทย์ที่ปกติจะเป็นน้ำมันใส เมื่อเกิดตะกอน หรือมีกลิ่นและรสชาติที่เปลี่ยนไปก็แปลว่าน้ำมันนั้นหมดอายุแล้ว หากไม่มีการแจ้งวันหมดอายุที่ข้างขวด โดยปกติแล้วอายุการใช้งานของน้ำมันกัญชาอยู่ระหว่าง 1 – 2 ปีหลังจากเปิดใช้ครั้งแรก อย่างไรก็ตามวิธีการเก็บและคุณภาพของน้ำมันก็เป็นตัวแปรที่สำคัญเช่นกัน อย่างไรก็ตาม น้ำมันกัญชาทางการแพทย์ที่หมดอายุอาจไม่ได้ส่งผลเสียต่อร่างกาย แต่เมื่อเวลาผ่านไปสารสำคัญต่าง ๆ เริ่มย่อยสลายและเสื่อมคุณภาพ ซึ่งหมายความว่าหากใช้น้ำมันที่หมดอายุแล้วอาจจะไม่ได้รับผลทางการรักษาที่ต้องการ งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการสูญเสียสารประกอบแคนนาบินอยด์ และนี่คือสาเหตุที่น้ำมันกัญชาส่วนใหญ่มาในขวดแก้วสีเข้ม งานวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าสารสำคัญในน้ำมันกัญชาเสื่อมสภาพเร็วขึ้นหากเก็บในที่ร้อนและโดนแสง ดังนั้นจึงควรเก็บน้ำมันกัญชาไว้ในที่มืดและที่เย็น เช่น การเก็บในตู้เย็นจะช่วยยืดอายุการใช้งานได้

คุณภาพของน้ำมันกัญชาก็มีความสำคัญเช่นกัน น้ำมันที่สกัดจากกัญชาเกรดดีผ่านกรรมวิธีการสกัดที่แม่นยำและเสถียรในทุกขั้นตอนจะมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าน้ำมันที่ไม่ได้ผ่านมาตรฐานการสกัดที่ถูกต้องและอาจมีสารปนเปื้อนภายนอก เช่น เชื้อรา ซึ่งเชื้อราสามารถเร่งการย่อยสลายของสารประกอบอื่น ๆ ได้ วิธีการสกัดก็มีส่วนเช่นกัน โดยการสกัดด้วย CO2 ถือเป็นวิธีการที่ดีที่สุดสำหรับอายุการเก็บรักษาเนื่องจากสารประกอบในพืชคงตัวและใช้เวลาในการสลายตัวนานขึ้น

 

ที่มา: Hartmen, B. (20 April 2021). Does CBD oil expire or go bad?. The Cannigma. Available from: https://cannigma.com/products/does-cbd-oil-expire/.

Tags :
Cannabis,CBD,กัญชา,กัญชาทางการแพทย์
Share This :

News Updated

Category

News & Event

Get a Promo and Keep Updated