น้ำมันกัญชาแผนไทยกับการรักษาผู้ป่วย Long Covid

จากโพสท์ที่แล้วTeera Life ได้นำเสนอข่าวว่ามีการเริ่มใช้น้ำมันกัญชาในการทดลองรักษาผู้ป่วยที่มีอาการ Long Covid ในประเทศอังกฤษและยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาซึ่งจะมีระยะเวลารวม 6 เดือนนั้น ขณะนี้ในประเทศไทยได้เริ่มมีการใช้น้ำมันกัญชาแผนไทยมารักษาผู้ป่วยที่มีอาการลองโควิดเช่นกัน โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้เริ่มแจกจ่ายน้ำมันกัญชาให้กับผู้ป่วยที่แรกแล้วในเดือนมกราคมเริ่มที่จังหวัดลำปาง

กรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้ออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่เพื่อดูแลผู้ป่วยอาการลองโควิด มีเป้าหมายดูแลผู้ป่วยลองโควิดอย่างน้อยกว่า 4 แสนคนในปี 2565 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจวินิจฉัย ให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่เคยได้รับเชื้อโควิด-19 เพื่อจ่ายยาแผนไทยในการดูแลฟื้นฟูสุขภาพอย่างปลอดภัยต่อไป มีการประชุมร่วมกันของแพทย์แผนไทยทั่วประเทศเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจตรงกันในเรื่องของการจ่ายยากัญชา ยาแผนไทยที่ใช้รักษาอาการลองโควิดมีหลายสูตรขึ้นอยู่กับอาการ เช่น สำหรับอาการนอนไม่หลับ ไม่อยากอาหาร น้ำมันกัญชาจะช่วยให้อยากอาหารมากขึ้น นอนหลับได้มากขึ้นจึงช่วยบรรเทาความอ่อนเพลียได้  หรือสำหรับอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อสามารถใช้ น้ำมันกัญชา ยาศุขไสยาศน์ ยาแก้ลมแก้เส้น เป็นต้น

Long covid เป็นอาการเรื้อรังหลังจากหายจาก Covid ผู้ป่วยมักจะมีอาการเหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อ วิตกกังวล เบื่ออาหารและนอนไม่หลับ อาการนี้สามารถพบได้หลังจากหายจากโควิดแล้ว 1-6 เดือน ทั้งนี้ผู้ป่วยที่มีอาการลองโควิดต้องให้แพทย์วินิจฉัยอาการเพื่อการจ่ายยาที่เหมาะสมต่อไป

ที่มา: แนวหน้า

อ่านเพิ่มเติมที่: https://www.naewna.com/local/629617

Tags :
กัญชา,กัญชาทางการแพทย์,กัญชาแผนไทย
Share This :

News Updated

Category

News & Event

Get a Promo and Keep Updated