ปลดล๊อคกัญชาในลักเซมเบิร์ก

ลักเซมเบิร์กเป็นประเทศแรกในยุโรปที่อนุญาตให้ประชาชนปลูกและใช้กัญชาเสรี
กัญชาเสรีเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายใหม่ของรัฐบาลที่มุ่งหวังให้ประชาชนเลิกซื้อกัญชาจากตลาดมืด โดยประชาชนผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไปในลักเซมเบิร์กจะได้รับอนุญาตให้ปลูกต้นกัญชาในครัวเรือนได้มากถึงสี่ต้น กฎหมายนี้ทำให้ลักเซมเบิร์กเป็นประเทศแรกในยุโรปที่ออกกฎหมายให้ประชาชนสามารถผลิตและบริโภคกัญชาเองได้
นอกจากนี้การค้าเมล็ดพันธุ์จะได้รับอนุญาตโดยไม่มีการจำกัดปริมาณหรือระดับของสาร THC ซึ่งเป็นสารประกอบที่ออกฤทธิ์ทางจิตประสาทต่อจากนี้ประชาชนสามารถนำเข้าซื้อเมล็ดพันธุ์จากร้านค้าหรือจากช่องทางออนไลน์ได้เดิมทีรัฐบาลมีแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ระดับชาติเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าแต่แผนดังกล่าวมีความล่าช้าเนื่องจากการระบาดใหญ่ของโควิดขณะนี้มีการวางแผนระบบการผลิตและการจัดจำหน่ายที่ควบคุมโดยรัฐเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์กัญชาและเพื่อป้องกันประชาชนไปซื้อกัญชาที่ไม่ได้คุณภาพจากแหล่งผลิตผิดกฎหมาย
อย่างไรก็ตามการปลดล๊อคนี้ทำได้แค่เพียงในครัวเรือนเท่านั้นยังคงมีข้อห้ามทางกฎหมายของการบริโภคและการขายกัญชาหรือผลิตภัณฑ์กัญชาในที่สาธารณะอยู่
Source: The Guardian
Tags :
Cannabis,CBD,กัญชง,กัญชา,กัญชาทางการแพทย์,อุตสาหกรรมกัญชาโลก
Share This :

News Updated

Category

News & Event

Get a Promo and Keep Updated