รู้จัก CBN สารประกอบกัญชาที่ถูกนำมาใช้ในเรื่องของการนอน

จากโพสที่แล้ว Teera life ได้อธิบายถึงการใช้สาร CBD ในเรื่องของการนอนหลับ ปัจจุบันมีสารประกอบกัญชาอีกชนิดหรือ CBN ที่พบว่าสามารถช่วยในเรื่องของการนอนได้และกำลังได้รับความนิยมในสหรัฐอเมริกา

CBN เป็นสารประกอบที่เกิดจากการสลายตัวของTHC ที่ออกฤทธิ์ทางจิตประสาท (และไม่ได้เกิดจาก CBD) จึงสามารถทำให้เกิดอาการทางจิตประสาทหรืออาการเมาเพียงเล็กน้อย จากการวิจัยเบื้องต้นพบว่า CBN มีคุณสมบัติเหมือนยากล่อมประสาทที่สามารถบรรเทาอาการนอนไม่หลับได้และทำให้นอนหลับได้เร็วและลึกขึ้นจากการศึกษาระยะแรกในหนูทดลอง พบว่าสาร CBN สามารถบรรเทาอาการอักเสบและความเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและข้อเรื้อรังได้ และมีคุณสมบัติในการกระตุ้นความอยากอาหารได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังพบว่า CBN อาจสามารถทำงานร่วมกับเมลาโทนิน ซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในเรื่องของการนอนหลับที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คาดว่าสารทั้งสองชนิดสามารถทำงานร่วมกันและส่งผลกระตุ้นการนอนหลับให้เร็วและยาวนานยิ่งขึ้นได้

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ CBN ที่มีขายทั่วไปในสหรัฐมีจุดขายในเรื่องของการช่วยนอนหลับแต่ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ CBN ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม สารCBN ยังไม่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา (FDA)  และยังไม่มีการวิจัยเกี่ยวกับ CBN มากนักจึงจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อสนับสนุนการอ้างอิงสรรพคุณดังกล่าว

ที่มา: CNET

อ่านเพิ่มเติมที่: https://www.cnet.com/health/sleep/how-cbn-may-help-you-sleep-better/

Tags :
การวิจัย,ประโยชน์,ผลกระทบ,สารประกอบกัญชา
Share This :

News Updated

Category

News & Event

Get a Promo and Keep Updated