สรรพคุณ “รากกัญชา”

แม้ว่ายังไม่ค่อยมีการนำรากกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในปัจจุบัน แต่ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่ารากของกัญชาถูกใช้เป็นยาในหลายวัฒนธรรมทั่วโลก อาทิเช่น ในช่วงศตวรรษที่ 17 พบว่ามีการใช้ยาพอกจากรากกัญชาต้มเพื่อรักษาอาการอักเสบและบรรเทาอาการปวดเส้นประสาทในประเทศอังกฤษ ส่วนตำราแพทย์แผนจีนโบราณบันทึกว่าน้ำรากกัญชานำมารับประทานในช่วงคลอดบุตรเพื่อหยุดการตกเลือดหลังคลอด ในตำราทางการแพทย์ของชาวเปอร์เซียอ้างถึงการใช้รากกัญชาต้มและการพอกใบเพื่อรักษาการติดเชื้อที่ผิวหนัง ส่วนวัฒนธรรมโรมันพบว่ารากกัญชาต้มน้ำสามารถบรรเทาอาการตะคริวที่ข้อต่อ โรคเกาต์ และอาการปวดเฉียบพลัน หรือในอาร์เจนตินารากกัญชาถูกนำมาใช้รักษาอาการไข้และโรคมาลาเรีย

ในศาสตร์แพทย์แผนไทยก็เช่นกัน รากของกัญชาถูกนำมาใช้ในการทำลูกประคบนวดเพราะมีคุณสมบัติในการลดการอักเสบและบรรเทาปวด นอกจากนี้ จากการวิจัยล่าสุดของสถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบว่าสารสกัดจากรากกัญชาสายพันธุ์ไทยสามารถช่วยฟื้นฟูเนื้อปอดเสียหายจากโควิด เนื่องจากมีคุณสมบัติต้านการอักเสบของอวัยวะได้ระดับหนึ่ง อย่างไรตามการศึกษานี้ยังอยู่ในระดับการทดลองในหลอดทดลอง ซึ่งจะต้องมีการศึกษาต่อในสัตว์และคนต่อไป

Source: Sensi Seeds/ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Tags :
Share This :

News Updated

Category

News & Event

Get a Promo and Keep Updated