สรุปแล้วการใช้กัญชาสามารถป้องกันไวรัส covid-19 ได้หรือไม่ ?

จากงานวิจัยล่าสุดในห้องทดลองที่พบสารประกอบในกัญชา CBGA และ CBDA ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของ CBD และ CBG ว่าสามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัส covid-19ได้นั้น นอกจากจะได้รับความสนใจในวงกว้างแล้วยังมีคำถามมากมายเกิดขึ้นในหมู่ผู้ใช้กัญชาว่า แล้วการสูบกัญชามีส่วนป้องกันไวรัสโควิดได้หรือไม่? หรือการหยอดน้ำมันกัญชาจะสามารถป้องกันการติดเชื้อโควิดได้ด้วยหรือเปล่า?

คำตอบคือ ไม่ได้….เพราะการทดลองดังกล่าวไม่ได้เป็นการทดลองจากการสูบ แต่เป็นการทดลองที่นักวิจัยนำสารประกอบดังกล่าวมาทำปฏิกิริยากับเชื้อโควิดในจานเพาะเท่านั้น

สารประกอบในการทดลองดังกล่าวคือกรด cannabidiolic (CBDA) และกรด cannabigerolic (CBGA) สารประกอบที่เป็นกรดเช่นนี้จะพบได้เฉพาะในพืชดิบ และพบได้มากในกัญชงมากกว่ากัญชา และการทดลองดังกล่าวต้องใช้ความเข้มข้นที่สูงมากในจานเพาะเพื่อให้เกิดปฏิกิริยากับเชื้อโควิด ส่วนสาร CBD เกิดจากการนำสารตั้งต้น CBDA และ CBDA มาผ่านขั้นตอนการแปลงผ่านความร้อนก่อนที่จะถูกนำไปสกัดออกมาเป็นสาร CBD ที่สามารถนำไปใส่ในผลิตภัณฑ์ น้ำมันกัญชาและผลิตภัณฑ์ CBD อื่น ๆ ที่มีอยู่ทั่วไปจึงไม่ได้มีสารประกอบที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้

อย่างไรก็ตาม จากการทดลองเดียวกัน นักวิจัยพบว่าสาร THCA ซึ่งเป็นรูปแบบดิบของ THC (หรือสารที่ทำให้เกิดอาการเมาและพบได้มากในกัญชา) ก็สามารถทำปฏิกิริยากับเชื้อไวรัสโควิดได้เช่นกัน แต่เนื่องจากสาร THCA เป็นสารที่ผิดกฎหมายตามกฎหมายรัฐบาลกลางสหรัฐ จึงไม่สามารถทำการทดสอบ THCA ได้ทั้งที่สาร THCA อาจมีศักยภาพในการบล๊อคการกระจายตัวของไวรัสเช่นเดียวกับสาร CBDA และ CBGA

 

ที่มา: Reilly, J. (18 January 2022). Study finds cannabis compounds can prevent COVID-19: but what does this really mean for weed users?. [ Scientifically reviewed by Peterson, C.]. The Cannigma. Available from: https://cannigma.com/cannabis-news/cannabis-compounds-can-prevent-covid-study/.

Tags :
Cannabis,กัญชาทางการแพทย์,การวิจัย,ประโยชน์,สารประกอบกัญชา
Share This :

News Updated

Category

News & Event

Get a Promo and Keep Updated