สารประกอบกัญชาสามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัส covid-19 ได้จริงหรือไม่?

จากที่ทางทีมวิจัย Oregon State University ได้ทำการศึกษาแล้วพบว่าสารประกอบสองตัว CBDA (cannabidiolic acid) และCBGA (cannabigerolic acid )ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของ CBD และ CBG สามารถป้องกันไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19ไม่ให้เจาะเข้าเซลล์ของมนุษย์ได้นั้น หลังจากข่าวนี้ออกไปจากหลายสำนักข่าวออกไปทำให้ผู้คนต่างคิดว่า CBD และกัญชาสามารถรักษา Covid-19 ได้

ทาง website Leafly ได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับการค้นพบดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

  • สาร CBD ไม่ได้รักษา Covid-19 ได้
  • การค้นพบนี้เป็นเพียงการค้นพบในห้องทดลองและไม่ได้หมายความว่าจะได้ผลเช่นเดียวกับการทดลองในมนุษย์
  • การศึกษานี้เริ่มต้นที่นักวิจัยใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์ในการ match สาร CBDA และ CBGA กับเชื้อ Covid-19 เมื่อพบว่าน่าจะทำปฏิกิริยากันได้จึงต่อยอดด้วยการทดลองในจานเพาะ
  • ในการทดลองในจานเพาะสาร CBGA และ CBDA ที่ใช้ต้องมีความเข้มข้นสูงมากจึงจะสามารถลดการติดเชื้อไวรัสในจานเพาะเชื้อได้ครึ่งหนึ่ง
  • ในการใช้โปรแกรมเดียวกัน นักวิจัยพบว่าสาร THCA ซึ่งเป็นรูปแบบดิบของ THC ได้ให้ผลออกมามีแนวโน้มใกล้เคียงกัน แต่เนื่องจากสาร THCA เป็นสารที่ผิดกฎหมายตามกฎหมายรัฐบาลกลางสหรัฐ จึงไม่สามารถทำการทดสอบ THCA ได้ทั้งที่สาร THCA อาจมีศักยภาพในการบล๊อคการกระจายตัวของไวรัสเช่นเดียวกับสาร CBDA และ CBGA

ที่มา: Barcott, B. (13 January 2022). No, CBD won’t cure Covid. Here’s what that study actually found. Leafly. Available from: https://www.leafly.com/news/health/no-cbd-wont-cure-covid-heres-what-that-study-actually-found.

Tags :
Cannabis,กัญชง,กัญชา,กัญชาทางการแพทย์,การวิจัย,ประโยชน์,สารประกอบกัญชา
Share This :

News Updated

Category

News & Event

Get a Promo and Keep Updated