สาร CBD ปลอดภัยกับทุกคนหรือไม่ ?

แม้ว่า CBD จะได้รับการรับรองจาก WHO ว่าสามารถใช้ทางการแพทย์ แต่ก็ยังมีการวิจัยไม่เพียงพอที่จะทราบได้ว่าผลิตภัณฑ์ CBD ปลอดภัยกับทุกคนหรือไม่ แพทย์และผู้เชี่ยวชาญจาก Harvard Health แนะนำว่าคนบางกลุ่มควรหลีกเลี่ยงการใช้ CBD กล่าวคือ การใช้ CBD ควบคู่ไปกับยาบางชนิดอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ เพราะ CBD อาจใช้เอนไซม์ที่ร่างกายต้องการในการประมวลผลยา เช่น ยาต้านไวรัสHIV ยาวาร์ฟาริน ยาแก้ลมชัก เป็นต้น

นอกจากนี้ ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับตับก็อาจต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้ CBD เช่นกันเพราะปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลที่แน่นอนว่า CBD ส่งผลโดยตรงต่อตับหรือมีปฏิกิริยากับยาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาตับหรือไม่ มีงานวิจัยบางชิ้นพบว่า CBD สามารถลดความดันโลหิตได้ ผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตต่ำอาจจำเป็นต้องตรวจสอบความดันโลหิตเมื่อจะลองใช้ CBD และต้องหยุดใช้หากพบผลกระทบโดยตรง และด้วยเหตุผลทางจริยธรรมจึงแทบจะไม่มีการวิจัยทดสอบความปลอดภัยของ CBD ในเด็กและสตรีมีครรภ์ ทำให้ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โมเลกุลในกระแสเลือดของมารดาสามารถถ่ายโอนไปยังร่างกายของเด็กผ่านทางน้ำนมแม่หรือรกได้ ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลที่แน่นอนว่า CBD ส่งผลต่อทารกในครรภ์ที่กำลังพัฒนาได้อย่างไร องค์การอาหารและยาสหรัฐ (FDA) จึงแนะนำให้งดเว้นการใช้สาร CBD ในระหว่างตั้งครรภ์และให้นมบุตร เพื่อความปลอดภัย

ดังนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีปฏิกิริยาใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับร่างกายและยาประจำตัว การได้รับอนุญาตจากแพทย์ผู้รักษาจึงมีความสำคัญอย่างมากก่อนที่จะใช้ CBD ด้วยตนเอง

Source: Alphagreen UK

Tags :
CBD,กัญชง,กัญชา,กัญชาทางการแพทย์,การวิจัย,ประโยชน์,สารประกอบกัญชา
Share This :

News Updated

Category

News & Event

Get a Promo and Keep Updated