สาร CBD และกัญชาเป็นอันตรายต่อครรภ์และการให้นมบุตรหรือไม่ ?

ปัจจุบันกัญชาถูกกฎหมายในหลายรัฐ CBD เป็นผลิตภัณฑ์ที่หาซื้อได้ทั่วไปและในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีผู้หญิงอเมริกันจำนวนมากขึ้นที่หันมาใช้กัญชาเพื่อบรรเทาอาการแพ้ท้อง และลดความวิตกกังวลขณะตั้งครรภ์และช่วงให้นม อย่างไรก็ตามองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) ประกาศเตือนว่าไม่ควรใช้กัญชาในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าจะเป็นสาร CBD หรือ THC  ในระหว่างตั้งครรภ์หรือขณะให้นมบุตร

สาร THC ซึ่งออกฤทธิ์ทางจิตประสาทสามารถเข้าสู่สมองของทารกในครรภ์ได้ผ่านทางกระแสเลือดของแม่ และยังสามารถส่งผ่านน้ำนมแม่ช่วงให้นมได้ สารนี้สามารถอยู่ในน้ำนมแม่ถึง 6 วัน (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับวิธีการบริโภค เช่นการกินจะอยู่ในร่างกายนานกว่าการสูบ) และอาจจะทำให้มีผลต่อพัฒนาการทางสมองและระบบประสาทและการรับรู้ของเด็กแรกเกิด ในส่วนของ CBD แม้ว่ามีการใช้ CBD เพื่อบรรเทาอาการแพ้ท้อง แต่ยังไม่มีงานวิจัยที่ครอบคลุมที่ศึกษาผลของ CBD ระยะยาวต่อทารกในครรภ์หรือช่วงให้นม สารนี้สามารถถูกส่งต่อจากแม่สู่ลูกได้เช่นเดียวกับ THC นอกจากนี้ยังมีตัวแปรในเรื่องของความบริสุทธิ์ของสาร CBD สารเจือปนอื่นๆ และรูปแบบการบริโภค

ผลการศึกษาที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น แม่ที่กำลังตั้งครรภ์มีโอกาสเสี่ยงที่ลูกจะคลอดก่อนกำหนดมากถึง 2.3 เท่า (National Institute of Health) การใช้กัญชาในระหว่างตั้งครรภ์อาจมีผลกับน้ำหนักที่ต่ำกว่ามาตรฐานของทารกแรกเกิดที่และมีผลในเรื่องสมาธิสั้น (U.S. Centers for Disease Control and Prevention) และมีความสัมพันธ์ระหว่างการใช้กัญชาในแม่ที่ตั้งครรภ์และการเกิดโรคออทิสติกในทารก (Ottawa hospital and affiliate institutions)

แม้ว่าการวิจัยในปัจจุบันยังไม่สามารถทราบถึงผลกระทบในระยะยาวของแม่และเด็กจากการใช้กัญชาและสารอื่นๆ ทางที่ดีที่สุดเพื่อความปลอดภัยคือการไม่ใช้สารสกัดใดๆจากกัญชาในระหว่างตั้งครรภ์และให้นมบุตร

Source: FDA/ Forbes/ Vox

Tags :
กัญชา,ผลกระทบ
Share This :

News Updated

Category

News & Event

Get a Promo and Keep Updated