สาร CBD ในกัญชาช่วยบรรเทาอาการวิตกกังวลได้อย่างไร ?

ปัจจุบันมีผู้หันมาใช้น้ำมัน CBD ในการบรรเทาอาการวิตกกังวลและอาการข้างเคียงอื่น ๆ มากขึ้น แล้วสาร CBD สามารถรักษาอาการวิตกกังวลได้อย่างไร ?

CBD เป็นหนึ่งในสารประกอบหลายชนิดที่พบในพืชกัญชา และเป็นสารที่ไม่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาท (non-psychoactive) งานวิจัยในปี  2015* พบว่าสาร CBD มีปฏิสัมพันธ์กับตัวรับ cannabinoid type 1 (CB1R)ที่พบในระบบประสาทส่วนกลางและตัวรับ 5-HT1Aหรือตัวรับสารเซโรโทนิน (serotonin) ในสมองที่ควบคุมความกลัวและพฤติกรรมที่เกิดจากความวิตกกังวล โดยสาร CBD สามารถทำปฏิกิริยากับตัวรับสารเซโรโทนินสารนี้เป็นสารสื่อประสาทที่มีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพจิตและการรักษาสมดุลของร่างกายโดยเซโรโทนินส่งสัญญาณระหว่างเซลล์ประสาทซึ่งจะช่วยควบคุมในเรื่องการนอนหลับความจำพฤติกรรมทางสังคมและอารมณ์ผู้ที่มีภาวะวิตกกังวลหรือซึมเศร้ามักจะมีระดับสารเซโรโทนินที่ต่ำ

การศึกษาพบว่า CBD ไม่สามารถเพิ่มระดับสารเซโรโทนินในสมอง แต่สามารถจับกับตัวรับซึ่งจะส่งผลต่อการตอบสนองของสมองต่อเซโรโทนินและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของเซโรโทนินที่มีอยู่แล้วในระบบ จากงานวิจัย 8 ชิ้นที่มีขึ้นในปี 2020 พบหลักฐานที่สนับสนุนว่าสามารถใช้ CBD เป็นยาเดี่ยวหรือร่วมกับยาอื่น ๆ ในการรักษาโรควิตกกังวลทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหลักฐานจากการทดลองทางคลินิก (clinical evidence) ที่แสดงให้เห็นว่า CBD เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาการวิตกกังวล เช่น โรควิตกกังวลทั่วไป ( Generalized anxiety disorder- GAD), โรคผิดปกติทางจิตใจจากเหตุการณ์รุนแรง ( Post traumatic Stressed disorder- PTSD), โรคตื่นตระหนก ( Panic disorder – PD), โรคย้ำคิดย้ำทำ ( Obsessive compulsive disorder – OCD) และ โรควิตกกังวลทางสังคม ( Social anxiety disorder – SAD)

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยแต่ละชิ้นมีการใช้ปริมาณ CBD ในการรักษาไม่เท่ากันและมีความแตกต่างด้านกลุ่มตัวอย่าง ปัจจุบันองค์การอาหารและยาของสหรัฐ (FDA) ยังไม่รับรอง CBD ในการรักษาความวิตกกังวล จึงมีความจำเป็นในอนาคตที่จะมีการศึกษาทางคลินิกขนาดใหญ่เพื่อช่วยกำหนดแนวทางและมาตรฐานการใช้ยาสำหรับการรักษาอาการวิตกกังวลด้วย CBD

 

ที่มา: Jeffrey, C. (3 November 2020). Does cannabis cause or treat anxiety?. [Review of the article ‘Does cannabis cause or treat anxiety?’ by Rowden, A.]. Medical News Today. Available from: https://www.medicalnewstoday.com/articles/marijuana-and-anxiety.

Tags :
Cannabis,CBD,กัญชาทางการแพทย์,ประโยชน์,ผลกระทบ,สารประกอบกัญชา
Share This :

News Updated

Category

News & Event

Get a Promo and Keep Updated