สาร CBN ในกัญชาคืออะไร ?

จากโพสก่อนเรื่องเทรนด์ของอุตสาหกรรมกัญชาในปี 2022 ที่คาดว่า CBD จะกลายเป็นธุรกิจใหญ่ที่มีความหลากหลายมากขึ้นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ เพราะมีการค้นพบสารประกอบแคนนาบินอยด์ตัวอื่น ๆ นอกจาก THC และ CBD ที่เป็นที่รู้จักกันดี ตลาดในอนาคตจะมีการศึกษาและวิจัยการใช้สารประกอบตัวอื่น เช่น CBN CBG Delta-8THC ในผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น

Teera life ได้เคยอธิบายไปแล้วว่าสารประกอบ CBG และDelta-8THC คืออะไรวันนี้เราจะมาพูดถึงสารประกอบ CBN กัน

CBN เป็นสารประกอบที่เกิดจากการสลายตัวของTHC ที่ออกฤทธิ์ทางจิตประสาท (และไม่ได้เกิดจาก CBD) จึงสามารถทำให้เกิดอาการทางจิตประสาทหรืออาการเมาเพียงเล็กน้อย จากวิจัยเบื้องต้นพบว่า CBN มีคุณสมบัติเหมือนยากล่อมประสาทที่สามารถบรรเทาอาการ เช่น นอนไม่หลับ ได้ และจากการศึกษาระยะแรกในหนูทดลอง พบว่าสาร CBN สามารถบรรเทาอาการอักเสบและความเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและข้อเรื้อรังได้และยังมีคุณสมบัติในการกระตุ้นความอยากอาหารได้เช่นกัน

ผลิตภัณฑ์ CBN ที่มีขายทั่วไปในสหรัฐมีจุดขายในเรื่องของการช่วยการนอนหลับ อย่างไรก็ตาม สารCBN ยังไม่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา (FDA)  และขณะนี้ยังไม่มีการวิจัยเกี่ยวกับ CBN มากนักจึงจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อสนับสนุนการอ้างอิงสรรพคุณดังกล่าว

 

ที่มา: Theisen, E. (14 January 2021). CBD vs. CBN: Benefits and Differences. [Review of the article ‘CBD vs. CBN: Benefits and Differences’ by Yetman, D.]. Health Line. Available from: https://www.healthline.com/health/cbd-vs-cbn.

Tags :
Cannabis,CBN,กัญชาทางการแพทย์,การวิจัย,ประโยชน์,สารประกอบกัญชา
Share This :

News Updated

Category

News & Event

Get a Promo and Keep Updated