หลังเปิด “กัญชาเสรี” อะไรที่ทำได้ และอะไรที่ทำไม่ได้บ้าง?

หลังเปิด “กัญชาเสรี” อะไรที่ทำได้ และอะไรที่ทำไม่ได้บ้าง?

สิ่งที่ทำได้

– ปลูกได้ ครอบครองได้ แต่ต้องมีสาร THC ไม่เกิน 0.2%

– ขายส่วนของพืชกัญชาได้

– ขายสารสกัดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายยาเสพติด

– ขายสารสกัดที่มี THC ไม่เกิน 0.2% ได้

สิ่งที่ทำไม่ได้

– ใช้กัญชาแล้วขับรถ

– สูบกัญชาในที่สาธารณะ

– สูบกัญชาแบบมวนเนื่องจากไม่มีอากรสแตมป์

– ครอบครองสารสกัด THC ที่เกินกว่า 0.2 % โดยไม่มีใบอนุญาต ใบสั่งแพทย์ หรือใบผ่านการรับรองจากอย.

 

Source: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)

Tags :
Lifestyle,กฎหมายกัญชา
Share This :

News Updated

Category

News & Event

Get a Promo and Keep Updated