อนาคตอุตสาหกรรมกัญชาในทวีปเอเชีย

จากรายงาน Prohibition Partners 2021 ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านข้อมูลข่าวสารของอุตสาหกรรมกัญชาระดับโลก คาดการณ์ว่าภายในปี 2024 ขนาดอุตสาหกรรมกัญชาของทวีปเอเชียจะมีมูลค่าถึง 5.8 พันล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายของตลาดหลักของภูมิภาคในการปลดล๊อคกัญชาทางการแพทย์และการสันทนาการ มีรายงานว่าจำนวนผู้ใช้กัญชาทั่วทั้งทวีปเอเชียมีถึง 86 ล้านคน และตลาดกัญชาทางการแพทย์ในเอเชียจะเติบโตอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น ๆ คาดการณ์ว่าภายในปี 2024 ตลาดกัญชาทางการแพทย์ในจีนและญี่ปุ่นจะมีมูลค่ามากที่สุดในเอเชีย โดยจะมีมูลค่าเกือบ 4.4 พันล้านดอลลาร์ในประเทศจีนและ 2.05 พันล้านดอลลาร์ในญี่ปุ่น ส่วนอุตสาหกรรมกัญชาในประเทศไทยซึ่งรวมถึงกัญชาเพื่อสันทนาการและทางการแพทย์คาดว่าจะเติบโตถึง 661 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

และภายในปี 2027 หรืออีก 6 ปีต่อจากนี้ คาดว่าตลาดกัญชาในเอเชียแปซิฟิกจะมีมูลค่าสูงถึง 22,870.6 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยอัตราการเติบโตของตลาดต่อปีในช่วง 2020 ถึง 2027 อยู่ที่ 28.6% ปัจจัยที่ขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมกัญชาในทวีปเอเชีย ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของการวิจัยเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์และการเพิ่มขึ้นของธุรกิจในอุตสาหกรรมกัญชาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และความต้องการผลิตภัณฑ์กัญชาที่เพิ่มขึ้นในช่วงการระบาดของ COVID-19 เพื่อรักษาอาการหายใจลำบาก อาการคลื่นไส้และอาเจียน

อย่างไรก็ตามตลาดกัญชาในทวีปเอเชียจะเติบโตมากหรือน้อยตามการณ์คาดการณ์หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการแก้กฎหมายและการปลดล๊อคกัญชาของแต่ละประเทศในภูมิภาค

Source: Prohibition Partners Report 2021

Tags :
CBD,Trend,กัญชาทางการแพทย์,สารประกอบกัญชา
Share This :

News Updated

Category

News & Event

Get a Promo and Keep Updated