อัพเดทกฎหมายปลดล๊อคกัญชาของไทย

จากข่าวที่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการนำกัญชาและกัญชงออกจากรายชี่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ก่อนจะเสนอให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพิจารณาในวันที่ 25 ..2565 นี้ หากร่างดังกล่าวได้รับการอนุมัติจะส่งผลให้กัญชาไม่เป็นยาเสพติดอีกต่อไปแต่สารสกัดจากกัญชายังถือว่าเป็นยาเสพติด รายละเอียดต่าง สรุปได้ดังนี้

  • พืชกัญชาและทุกส่วนของพืชกัญชาจะไม่ได้ถูกระบุเป็น “ยาเสพติดอีกต่อไป
  • การครอบครองหรือการค้าจะไม่มีโทษทางกฎหมาย ยกเว้นการปลูกเพื่อการอุตสาหกรรมยังคงต้องได้รับการอนุญาต
  • สารสกัดยังถือเป็นยาเสพติด โดยสารสกัดทุกส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชง ยังถือเป็นยาเสพติดประเภทที่ 5 ยกเว้นสารสกัดจากพืชกัญชาและกัญชงจากพื้นที่ ๆได้รับอนุญาตปลูกในประเทศเท่านั้นและต้องมีปริมาณสาร THC ไม่เกิน 0.2% และสารสกัดจากเมล็ดกัญชาและกัญชงจากการปลูกในประเทศไม่ถือเป็นยาเสพติดให้โทษ
  • ดังนั้น ผู้ที่ครอบครองทุกส่วนของกัญชาจะไม่ถูกจับกุม แต่ผู้ที่ครอบครองสารสกัดกัญชาที่มีTHCเกิน 0.2% ถือว่าผิดกฎหมาย 
  • สารสกัดกัญชาที่มีTHCเกิน 0.2% สามารถนำไปใช้ได้ทางการแพทย์และการวิจัยจากองค์กรที่ได้รับอนุญาต
  • แม้กัญชาจะไม่ได้ระบุเป็นยาเสพติดแล้ว แต่ยังมีการควบคุมเช่นเดียวกับยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่ไม่ได้ควบคุมในฐานะยาเสพติด
  • ต่อไปจะมีการนำเสนอร่างกฎหมายมาควบคุมเช่นเดียวกับกระท่อม ซึ่งจะควบคุมเฉพาะที่ปลูกในประเทศ ส่วนที่มาจากต่างประเทศยังถือเป็นยาเสพติดต้องห้าม

ข้อสรุปข้างต้นจากร่างประกาศดังกล่าวยังคงต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพิจารณาในวันที่ 25 ..2565 นี้ หากได้รับการอนุมัติจะเป็นอำนาจของ นายอนุทิน ชาญวีรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในการลงนามประกาศใช้

Source: Bangkok Biz News/ Thairath

Tags :
CBD,กฎหมายกัญชา,กัญชง,กัญชา,กัญชาทางการแพทย์
Share This :

News Updated

Category

News & Event

Get a Promo and Keep Updated