อาการข้างเคียงที่พบจากการใช้สารสกัดกัญชา

อาการข้างเคียงที่พบจากการใช้สารสกัดกัญชา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำผู้ใช้ 2 กรณีด้วยกัน ได้แก่

1. อาการที่ควรลดขนาดการใช้ ได้แก่ ผู้ที่มีอาการมึน วิงเวียนศีรษะ ร่างกายขาดความสมดุล อัตราการเต้นของหัวใจเร็วขึ้น หรือช้าลง และบุคคลที่ความดันโลหิตสูงขึ้นหรือต่ำลงอย่างผิดปกติ

2. อาการที่ควรหยุดใช้ ได้แก่ ผู้ที่มีอาการสับสน กระวนกระวาย วิตกกังวล ประสาทหลอน และสภาวะทางด้านจิตใจที่ไม่ปกติ หรือ เกิดอาการแพ้อย่างเห็นได้ชัด และเฉียบพลัน

Source: กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

Tags :
Lifestyle,ผลกระทบ
Share This :

News Updated

Category

News & Event

Get a Promo and Keep Updated