โยคะกัญชา

การศึกษาทางประวัติศาสตร์พบว่าในอารยธรรมอินเดียโบราณมีหลักฐานการใช้กัญชาควบคู่ไปกับการฝึกโยคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้กัญชาในพิธีกรรมทางศาสนา ในหนังสือ “Ganja yoga” by Dee Dussault (2017) อธิบายว่าการใช้กัญชาควบคู่กับโยคะสามารถส่งผลต่อสภาวะทางจิตใจ อารมณ์ และการใช้พลังงานได้มากขึ้นกว่าในภาวะปกติ เพราะทั้งโยคะและกัญชาต่างก็มีประโยชน์ต่อร่างกายในเรื่องของการผ่อนคลาย มีประโยชน์ต่อสุขภาพสามารถลดความเครียด ลดความดันโลหิต ลดอาการปวดเรื้อรังและการอักเสบ และช่วยให้นอนหลับ การใช้กัญชาควบคู่กับการฝึกโยคะสามารถเสริมประโยชน์ซึ่งกันและกันและอาจกลายเป็นวิธีการบำบัดแบบใหม่ที่เป็นที่นิยมมากขึ้น การใช้กัญชาพร้อมกับการฝึกโยคะจะช่วยเพิ่มการรับรู้และประสาทสัมผัสของผู้ฝึกทำให้ร่างกายสามารถเชื่อมโยงกับสภาวะแวดล้อมได้มากขึ้น และในขณะเดียวกันกัญชาทำให้ผู้ฝึกช้าลง มีสติกับสิ่งที่ทำและสามารถอยู่ในท่าฝึกได้นานมากขึ้น ในคลาสของ Dussault แนะนำว่าควรใช้สายพันธุ์ sativa ในการเข้าท่าฝึกและใช้ indica ในการทำสมาธิ

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่าการใช้สาร THC ที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาทอาจไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องและอาจไม่ปลอดภัยต่อการฝึก การจับคู่ที่ดีที่สุดระหว่างกัญชาและโยคะคือการใช้ CBD ซึ่งเป็นสารประกอบในกัญชาที่ไม่ทำให้เมา ทำให้จิตใจสงบผ่อนคลายและช่วยลดอาการปวดกล้ามเนื้อ CBD จึงสามารถช่วยเสริมประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจในการฝึกโยคะ นอกจากนี้ CBD ยังสามารถช่วยยืด “ความรู้สึกดี”หลังจากการฝึกโยคะได้อีกด้วย เพราะเวลาที่เรารู้สึกดีสมองจะผลิตสารสื่อประสาทที่มีชื่อว่า Anandamide (ananda แปลว่า ความสุขในภาษาสันสกฤต) หรือสารแห่งความสุขซึ่งสารนี้สลายตัวอย่างรวดเร็วในร่างกาย จากการวิจัยพบว่า CBD สามารถยับยั้งการทำงานของเอ็นไซม์ที่ไปทำลายสาร Anandamide นี้ได้ การใช้ CBD จึงสามารถทำให้ร่างกายมีสารที่ทำให้รู้สึกดีนานขึ้นนั่นเอง 

 

Source: 

Cannabis Health News

Dussault, D. (2017). Ganja yoga: A Practical guide to conscious relaxation, soothing pain relief, and enlightened self-discovery. Harper One: New York.

Tags :
Lifestyle,กัญชา
Share This :

News Updated

Category

News & Event

Get a Promo and Keep Updated