Blockchain ในอุตสาหกรรมกัญชา

อุตสาหกรรมกัญชา กำลังเป็นที่จับตามองเพิ่มขึ้นเมื่อมีการนำมาประยุกต์ใช้เข้ากับเทคโนโลยี Blockchain หลังจากที่กัญชาได้รับความสนใจจากแพร่หลายในการเข้าสู่อุตสาหรรมและการเติบโตในฐานะพืชเศรษฐกิจที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในหลายๆ ด้าน และมีแนวโน้มสูงในการได้รับการผ่อนปรนจากประเทศทั่วโลกในแง่ด้านกฏหมายที่เปลี่ยนโฉมจากพืชที่เป็นยาเสพติดและมีข้อห้ามในหลายๆ ด้าน ได้ถูกนำมาเป็นพืชทางการแพทย์ สมุนไพรที่มีสรรพคุณในการเป็นยารักษาโรค

อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมกัญชาก็ยังคงไม่สามารถปลดล็อคได้อย่างเต็ม 100% เนื่องจากการควบคุมจากทางภาครัฐที่จะต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้องตามกฏหมาย มีการรายงานข้อมูลต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอนเพื่อที่จะป้องกันการใช้กัญชาในทางที่ผิด ซึ่งต่อมานั้นก็ทำให้เกิดการนำแนวคิดที่จะประยุกต์วงการกัญชาอีกครั้งด้วยการนำเทคโนโลยี Blockchain เข้ามาจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกัญชาเพื่อที่จะช่วยปกป้องข้อมูลสำคัญดังกล่าวพร้อมดำเนินการอย่างถูกต้องและข้อมูลมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดสำหรับการจัดเก็บห่วงโซ่อุปทานกัญชา

Blockchain คืออะไร?

เชื่อว่าในยุคนี้หลายๆ คนจะต้องสงสัยหรือเกิดคำถามว่า Blockchain คืออะไรกันแน่ โดย Blockchain เป็นเทคโนโลยีที่คุณสมบัติที่จะเข้ามาทำหน้าที่ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยในปัจจุบัน Blockchain มักถูกนำไปใช้ในการสำหรับการทำธุรกรรมทางการเงิน การวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจในการลงทุนออนไลน์และอื่นๆ ที่ Blockchain มีความสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยสูง 

กล่าวได้ว่า Blockchain เป็นเทคโนโลยีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่มีตัวกลาง ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ภายใน Blockchain จะได้รับการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงพร้อมถูกแบ่งปันในรูปแบบสำเนาภายในเครือข่ายเดียวกันหรือฐานข้อมูลเดียวกันเสมือนกับเป็นห่วงโซ่นั่นเองโดยที่การอัปเดตข้อมูลดังกล่าวทุกคนที่ภายในห่วงโซ่จะทราบว่าใครที่เป็นเจ้าของสิทธิข้อมูลเดียวกัน ที่สำคัญ ระบบการทำงานของเทคโนโลยี Blockchain ไม่มีการล่มและมีคุณภาพสูงในการป้องกันการแฮ็กหรือโจมตี

อุตสาหกรรมกัญชาเปิดรับเทคโนโลยี Blockchain

หลังจากที่ได้ทำความรู้จักเกี่ยวกับเทคโนโลยีของ Blockchain แล้วจะเห็นได้ถึงประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลห่วงโซ่เป็นอย่างดีและในปัจจุบันได้มีหลายประเทศที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ภายในเครือข่ายของกัญชา Blockchainโดยล่าสุดได้ ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเนเธอร์แลนด์ได้แบ่งปันถึงประสบการณ์การใช้ Blockchain เพื่อสำหรับพัฒนาอุตสาหกรรมกัญชา 

มร. คริสโตเฟอร์ สมิธ ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท GH Medical ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นองค์กรสำหรับการพัฒนาและดำเนินธุรกิจภายในอุตสาหกรรมกัญชาชั้นนำของโลก ได้เล่าถึงประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ระบบโครงข่าย Blockchain ที่เข้ามามีส่วนช่วยในอุตสาหกรรมกัญชาที่ทำงานควบคู่กับระบบ AI หรือ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ซึ่ง Blockchain จะเข้ามาช่วยในการส่งเสริมตลาดของอุตสาหกรรมกัญชาให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับกับการทำงานระบบ AI ที่ช่วยในการประเมินตลาดและวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ของกัญชา คุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมของเทคโนโลยี Blockchain สามารถตรวจสอบได้ไปถึงต้นกำเนิดของกัญชาครบทุกรายละเอียดตั้งแต่สายพันธุ์กัญชาที่ใช้ แหล่งการปลูก แม้กระทั่งดินที่ใช้ก็สามารถวิเคราะห์ได้อย่างละเอียดรวมถึงการตรวจสอบย้อนไปจนถึงแหล่งผลิต กล่าวก็คือ Blockchain สามารถที่จะตรวจสอบความเป็นมาและประวัติต่างๆ ของกัญชาได้เป็นอย่างดีพร้อมวิเคราะห์ถึงข้อมูลเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและแสดงถึงประสิทธิภาพของกัญชาดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น การตรวจสอบน้ำกัญชาจากบางแหล่งผลิตว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร มีผลกระทบต่อผู้ใช้งานหรือไม่ Blockchain สามารถที่จะเจาะลึกไปได้ว่าน้ำมันกัญชาดังกล่าวมีจำนวนเท่าไหร่ ได้ถูกผลิตขึ้นเมื่อใดและนำไปจำหน่ายหรือแจกจ่ายที่ไหนบ้าง เรียกได้ว่านี่เป็นความน่าสนใจของวงการอุตสาหกรรมกัญชาที่ก้าวหน้าไปพร้อมกับเทคโนโลยี Blockchain อย่างแท้จริง

การใช้งานเทคโนโลยี Blockchain ในอุตสาหกรรมกัญชา

จากตัวอย่างผลการศึกษาข้างต้น จะเห็นได้ถึงการใช้งานของ Blockchain ที่มีประโยชน์อย่างมากต่ออุตสาหกรรมกัญชา เราสามารถที่จะใช้ Blockchain เข้ามาเพื่อจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ในห่วงโซ่กัญชา ข้อมูลพันธุกรรมและแหล่งการผลิตกัญชาเพื่อที่จะได้รับมูลอย่างละเอียดพร้อมกับอ้างอิงที่ถูกต้อง และอีกหนึ่งการใช้งานที่น่าสนใจเช่นเดียวกันก็คือ ในอนาคตอาจจะมีการพัฒนาเกี่ยวกับการสร้างสกุลเงินดิจิทัลที่ใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงินเกี่ยวกับอุตสาหกรรมกัญชาโดยเฉพาะซึ่ง Blockchain จะเข้ามาช่วยในส่วนนี้ได้เป็นอย่างดี

นี่เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมกัญชาของโลกและเช่นเดียวกันก็เป็นสิ่งสำคัญที่ประเทศไทยจะต้องเรียนรู้และก้าวตามให้ทันเพราะตลาดกัญชาโลกในอนาคตจะมีการแข่งขันที่สูงขึ้นและจะต้องการวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและตรวจสอบได้ถึงแหล่งที่มา การใช้ Blockchain กับอุตสาหกรรมกัญชาในประเทศไทยจึงอาจเป็นอีกก้าวหนึ่งที่จะสามารถเข้ามาช่วยในการดูแลระบบต่างๆ และการจัดการในห่วงโซอุปทานกัญชา สร้างความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใส อีกทั้งยังสามารถช่วยในเรื่องการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว Blockchain จึงเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่จะมีบทบาทมากในอุตสาหกรรมกัญชาและอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในอนาคต

Tags :
Trend,กัญชาทางการแพทย์,อุตสาหกรรมกัญชาโลก
Share This :

News Updated

Category

News & Event

Get a Promo and Keep Updated