CBD ช่วยในการนอนหลับอย่างไร ?

ในประเทศไทยถือว่าสารประกอบ CBD เป็นสารที่ถูกกฎหมายและถูกนำมาใช้ทางการแพทย์ในการรักษาโรคหลายชนิด เช่น รักษาอาการลมชัก อาการปวด อาการอักเสบ ช่วยลดอาการวิตกกังวล รวมถึงนำมาใช้ในเรื่องของการนอน ปัจจุบันมีงานวิจัยเบื้องต้นหลายชิ้นที่แสดงให้เห็นว่า CBD สามารถนำมาใช้รักษาอาการนอนไม่หลับ แล้ว CBD ช่วยในการนอนหลับได้อย่างไร ?

CBD  เป็นสารประกอบกัญชาที่ไม่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาท การศึกษาเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าสาร CBD มีปฏิสัมพันธ์กับตัวรับ โปรตีน และสารเคมีอื่นๆ ในสมองมนุษย์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทำงานของสารสื่อประสาท ฮอร์โมน และเซลล์อื่นๆ ทั่วทั้งสมองและร่างกาย ปฏิสัมพันธ์เหล่านี้ทำให้ CBD สามารถส่งผลกระทบต่อการทำงานหลายอย่างของร่างกาย ตั้งแต่วงจรการนอนหลับตื่น การควบคุมอารมณ์ไปจนถึงการอักเสบ การรับรู้ความเจ็บปวด และอาการชัก

ในส่วนของการนอนหลับ เพราะสาร CBD มีความสามารถในการลดความวิตกกังวลและลดความเจ็บปวดซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้คนนอนไม่หลับ การใช้ CBD จึงสามารถช่วยในการลดปัญหาและปรับปรุงคุณภาพของการนอน เพิ่มปริมาณการนอนโดยรวม รวมถึงทำให้วงจรการนอนหลับดีขึ้น ยังมีงานวิจัยที่พบว่าสาร CBD อาจช่วยลดความผิดปกติของ REM sleep ในผู้ที่เป็นโรคพาร์กินสัน ผู้ที่มีอาการปวดเรื้อรังและผู้ที่มีภาวะ PTSD (rapid eye movement คือช่วงขณะที่นอนหลับไม่สนิท สมองทำงาน มีการเคลื่อนไหวไปมาของตาหรือช่วงที่คนเรามักจะฝัน)

ปริมาณของสาร CBD ที่ใช้ในเรื่องการนอนแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล การศึกษาขนาดเล็กในปี 2019 สำรวจผู้ที่มีภาวะวิตกกังวลและมีปัญหาในการนอนหลับ 72 คนพบว่าปริมาณของ CBD ตั้งแต่ 25 มก. ถึง 75 มก. ช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นใน 66.7% ของผู้เข้าร่วม อย่างไรก็ตาม งานวิจัยบางชิ้นกลับพบว่าหากใช้สาร CBD ในปริมาณที่น้อยกว่าเช่น 10-15 มก.จะช่วยกระตุ้นความตื่นตัวและลดความง่วงนอนในเวลากลางวัน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำงานและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความสม่ำเสมอของวงจรการนอนหลับตื่นในเวลากลางคืน

การใช้สาร CBD สำหรับช่วงกลางวันและกลางคืนจึงแตกต่างกันในเรื่องของปริมาณที่เหมาะสมและจุดประสงค์ในการใช้

นอกจากสาร CBD แล้วยังพบว่าสารประกอบ THC ในกัญชาอาจมีประสิทธิภาพในเรื่องของการทำให้หลับได้เร็วขึ้น ผลิตภัณฑ์กัญชาที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับบางชนิดจึงมีส่วนผสมของสาร THC อยู่ และเนื่องจากสภาวะทางร่างกายและจิตใจของคนเรานั้นแตกต่างกัน การหาผลิตภัณฑ์ CBD มาใช้ให้ตรงกับจุดประสงค์และปริมาณที่เหมาะสมจึงแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ผู้ที่ต้องการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์เพื่อรักษาอาการต่าง ๆ จึงควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้

ที่มา: Medical News Today/ Insider

อ่านเพิ่มเติมที่: https://www.medicalnewstoday.com/articles/cbd-and-sleep

Tags :
CBD,ประโยชน์,ผลกระทบ,สารประกอบกัญชา
Share This :

News Updated

Category

News & Event

Get a Promo and Keep Updated