Decarboxylation คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร?

Decarboxylation เป็นกระบวนการทางเคมีที่สำคัญที่ช่วยกระตุ้นโมเลกุลของสารประกอบแคนนาบินอยด์ในกัญชา เช่น สาร THC ที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาทออกมาโดยการใช้ความร้อน

โดยปกติแล้วสารที่อยู่ในพืชกัญชาตามธรรมชาติคือสาร THCA หรือ tetrahydrocannabinolic acid ซึ่งไม่ใช่สารที่ออกฤทธิ์ทางจิตประสาท (non-psychoactive) แต่เมื่อกรดนี้ถูกนำไปผ่านการเผาไหม้ผ่านกระบวนการทำความร้อนในช่วงระยะเวลาหนึ่งจะทำให้เกิดปฏิกิริยาทางโมเลกุลและเปลี่ยนเป็นสาร THC หรือสารสำคัญในกัญชาที่ทำให้เมา และมีฤทธิ์ทางจิตประสาท สาร THCA นั้นมีประโยชน์หลายด้าน เช่น มีคุณสมบัติต้านการอักเสบและป้องกันระบบประสาท แต่ THCA ไม่ได้ทำให้มึนเมา

ดังนั้น การบริโภคใบกัญชาสดโดยมิได้ผ่านกระบวนการความร้อนจึงไม่ทำให้รู้สึกเมาเพราะสารที่ทำให้เมายังไม่ออกมานั่นเอง

ตัวเร่งที่สำคัญในกระบวนการ decarboxylation คือความร้อนและระยะเวลา โดยปกติแล้ว สารTHCA ในกัญชาจะเริ่มทำปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 220 องศาฟาเรนไฮต์ในระยะเวลา 30-45 นาที อีกวิธีการคือการให้ความร้อนในอุณหภูมิต่ำเป็นระยะเวลานานทำให้สามารถรักษาสภาพสารประกอบแคนนาบินอยด์ที่สำคัญ เช่น terpenes ไว้ได้ กระบวนการ decarboxylation มีหลายหลายวิธีขึ้นอยู่กับว่าผู้บริโภคต้องการสารสำคัญแบบไหนและนำไปทำอะไร การสูบ หรือการ vape ก็เป็นวิธีการ decarboxylation ผู้คนนิยมใช้เช่นกัน

Source: Leafly

Tags :
Cannabis,กัญชา,สารประกอบกัญชา
Share This :

News Updated

Category

News & Event

Get a Promo and Keep Updated