Netflix and Cannabis : Grass is Greener

สารคดีนี้แสดงให้เห็นว่า War on drugs ในสหรัฐ โดยเฉพาะการระบุว่ากัญชาเป็นยาเสพติดร้ายแรงสะท้อนการเหยียดสีผิวเชิงระบบ (Institutionalised racism) และมีที่มาจากการเชื่อมโยงกลุ่มคนผิวสีกับการใช้กัญชานั่นเอง อย่างไรก็ตามแม้ว่ากัญชาจะถูกกฎหมายทั้งทางการแพทย์และการสันทนาการในหลายรัฐ สารคดีนี้เรียกร้องความยุติธรรมให้กลุ่มคนที่ถูกจำคุกเพราะกัญชา และยังทิ้งท้ายไว้ว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมกัญชายังมีเรื่องการกีดกันและการเหยียดสีผิวอยู่ และสุดท้ายผลประโยชน์จากการทำให้กัญชาถูกกฎหมายก็ยังถูกรวมอยู่ที่กลุ่มเครือข่ายนายทุนคนขาวและผู้ออกกฎหมายนั่นเอง

Photo credit: Pinterest/ Netflix

Tags :
กัญชา
Share This :

News Updated

Category

News & Event

Get a Promo and Keep Updated