Netflix and Cannabis : Weed the people

เช่นการใช้กัญชาในการรักษาโรคสารคดีนี้เรียกร้องให้มีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ มีการยกตัวอย่างครอบครัวที่เรียกกัญชาว่าเป็นยาปาฏิหาริย์ช่วยในการรักษาและช่วยชีวิตเด็ก ปัจจุบันกัญชาถูกนำมาใช้ทางการแพทย์ในเรื่องการเพิ่มความอยากอาหารและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่รักษาด้วยคีโม แต่สารคดีนี้เสนอว่ากัญชาสามารถช่วยลดเซลล์มะเร็งและเนื้องอกได้ นอกจากนี้ยังมีการเล่าประวัติความเป็นมาของกัญชากับการเมือง ในอเมริกา รวมถึงวิเคราะห์ว่าการที่การวิจัยทางการแพทย์ของกัญชายังมีไม่มากพออาจจะเป็นเพราะว่าบริษัทยายักษ์ใหญ่จะต้องเสียผลประโยชน์หากกัญชาถูกนำมาใช้ทางการแพทย์จริง ๆ

Photo credit: Pinterest/ Netflix

Tags :
กัญชา
Share This :

News Updated

Category

News & Event

Get a Promo and Keep Updated