กฎหมายกัญชา

Home/

กฎหมายกัญชา

กฎหมายกัญชา

บทสรุปร่างเนื้อหาพรบ. กัญชา/กัญชง ประเทศไทย ปี 2565

สำหรับร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ… ฉบับ กมธ. มีเนื้อหาโดยสรุปบางมาตราในร่าง พ.ร.บ. ได้แก่ 1. ปลูกในครัวเรือนต้องจดแจ้ง ปลูกเชิงพาณิชย์ นำเข้า ส่งออก ต้องมีใบอนุญาต ผู้ที่เพาะปลูกกัญชาหรือกัญชง หรือผลิต นําเข้า ส่งออก หรือขายกัญชา

Read More »

ข้อแนะนำการนำกัญชามาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม

ข้อแนะนำการนำกัญชามาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม 1. ไม่สามารถใช้ช่อดอก รวมทั้งส่วนอื่นๆ เช่น กิ่ง ก้าน ลำต้น รากเพราะมีสาร THC ที่มีฤทธิ์มึนเมาสูง สามารถใช้ได้แต่ใบเท่านั้น 2. อาหารประเภท ต้ม ผัด แกง ทอด ให้ใช้ใบสด ใส่ได้ไม่เกิน

Read More »

ข้อมูลน่ารู้สำหรับคนอยากมีแบรนด์เครื่องสำอาง CBD

ข้อมูลน่ารู้สำหรับคนอยากมีแบรนด์เครื่องสำอาง CBD เป็นของตนเอง 1. สารสกัด CBD หรือ สารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออลที่ได้จากการสกัดกัญชาและกัญชง ต้องมีสาร THC หรือ เตตราไฮโดรแคนนาบินอล ไม่เกิน 0.2 % 2. ห้ามนำเข้าวัตถุดิบ สารสกัด CBD ที่ได้จากการสกัดกัญชา

Read More »

“สถานที่” ต้องห้ามในการใช้กัญชา กัญชง และสารสกัด

“สถานที่” ต้องห้ามในการใช้กัญชา กัญชง และสารสกัด ตามมาตรา 37/2 กำหนดว่าผู้ใดขายกัญชา กัญชง สารสกัด ในสถานที่ดังต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย (1) วัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา (2)สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ (3)หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก (4)สวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสวนสนุก (5)สถานที่ขนส่งสาธารณะ สนามบิน

Read More »

อยากปลูกกัญชาต้องทำอย่างไร?

อยากปลูกกัญชาต้องทำอย่างไร? และปลูกอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมาย – ทุกคนสามารถปลูกกัญชาได้ เพียงจดแจ้งผ่านแอพลิเคชั่น “ปลูกกัญ” ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android – การนำเข้าเมล็ดพันธุ์ต้องติดต่อขออนุญาตกับอย. – ปลูกใช้ได้เฉพาะส่วนที่กำหนด ได้แก่ เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน ราก

Read More »

ผู้ประกอบการควรทราบ ขายกัญชาอย่างไรให้ถูกกฎหมาย

ผู้ประกอบการควรทราบ ขายกัญชาอย่างไรให้ถูกกฎหมาย (1) ขายโดยใช้เครื่องขาย (เพราะไม่สามารถตรวจสอบการเข้าถึงเด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร ฯลฯ)ได้ (2) ขายผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (เพราะการขายออนไลน์จะทำให้ไม่สามารถตรวจสอบการเข้าถึงเด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร ฯลฯ) (3) ขายช่อดอกกัญชา กัญชง นอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต (4) ขายช่อดอกกัญชา

Read More »

หลังเปิด “กัญชาเสรี” อะไรที่ทำได้ และอะไรที่ทำไม่ได้บ้าง?

หลังเปิด “กัญชาเสรี” อะไรที่ทำได้ และอะไรที่ทำไม่ได้บ้าง? สิ่งที่ทำได้ – ปลูกได้ ครอบครองได้ แต่ต้องมีสาร THC ไม่เกิน 0.2% – ขายส่วนของพืชกัญชาได้ – ขายสารสกัดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายยาเสพติด – ขายสารสกัดที่มี THC ไม่เกิน

Read More »

คำเตือนสถานประกอบการกิจการอาหารที่ใีการใช้ใบกัญชาควรทราบ

สถานประกอบการกิจการอาหารควรทราบ  ต้องควบคุม กำกับ และจัดให้มีการสื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพและต้องตระหนักด้านความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับการจำหน่ายอาหารที่มีการใช้ใบกัญชาเป็นส่วนประกอบของอาหาร ดังนี้ 1. จัดทำข้อความแสดงข้อมูลเป็นสถานประกอบกิจการอาหารที่มีการใช้กัญชา 2. แสดงรายการอาหารที่มีการใช้ใบกัญชาทั้งหมด 3. แสดงข้อมูลปริมาณการใช้ใบกัญชาเป็นส่วนประกอบต่อรายการอาหาร 4. แสดงข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัย ในการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีใบกัญชาเป็นส่วนประกอบ 5. แสดงคำเตือนรายการอาหารที่มีการใช้ใบกัญชาให้แก่ผู้บริโภคที่มีความเสี่ยง ทราบ สำหรับข้อความคำเตือนที่ถูกระบุไว้ในประกาศของกรมอนามัยมี 4 ข้อความ

Read More »

CBD กับ THC แตกต่างกันอย่างไร ทำไมกฎหมายอนุญาต THC เพียง 0.2% ?

ปัจจุบันสาร CBD ถือว่าไม่ผิดกฎหมายในประเทศไทย แต่สาร THC หากเกิน 0.2% ในรูปแบบอาหาร ผลิตภัณฑ์ และสารสกัดถือว่าผิดกฎหมาย แล้วTHC กับ CBD ซึ่งเป็นสารประกอบจากกัญชาเช่นเดียวกันแตกต่างกันอย่างไร? ทั้งCBD และ THC เป็นสาร Cannabinoids ซึ่งเป็นสารประกอบที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่พบในพืชกัญชงและกัญชา

Read More »

การใช้ใบกัญชาในอาหารไทย

กัญชานับว่าเป็นพืชสมุนไพรที่อยู่คู่ครัวเรือนไทยมาอย่างยาวนาน ใบกัญชาถูกนำมาใช้ในสูตรยาสมุนไพร และใช้สำหรับปรุงอาหารเพื่อชูรสชาติ (คล้ายการใส่ผงชูรสในปัจจุบัน) โดยมักนิยมใส่ในตำรับอาหารรสจัดจ้าน เผ็ดร้อน ไม่ว่าจะเป็นในก๋วยเตี๋ยวเรือ, แกงอ่อมไก่, แกงแคหมูย่าง, ต้มยำไก่บ้าน, ลาบปลา, ยำ หรือน้ำพริก ภูมิปัญญาการนำใบกัญชามาใช้ในตำรับอาหารนี้นับว่าเป็นวัฒนธรรมการปรุงอาหารที่มีเอกลักษณ์ในแต่ละภูมิภาค และยังแตกต่างจากประเทศอื่นๆด้วย แต่ต่อมาได้มีประกาศว่ากัญชาเป็นสารเสพติดตามกฎหมายประเภทที่ 5 ในปี พ.ศ. 2568,

Read More »

News Updated

Category

News & Event

Get a Promo and Keep Updated