กัญชง

Home/

กัญชง

กัญชง

ผู้ประกอบการควรทราบ ขายกัญชาอย่างไรให้ถูกกฎหมาย

ผู้ประกอบการควรทราบ ขายกัญชาอย่างไรให้ถูกกฎหมาย (1) ขายโดยใช้เครื่องขาย (เพราะไม่สามารถตรวจสอบการเข้าถึงเด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร ฯลฯ)ได้ (2) ขายผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (เพราะการขายออนไลน์จะทำให้ไม่สามารถตรวจสอบการเข้าถึงเด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร ฯลฯ) (3) ขายช่อดอกกัญชา กัญชง นอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต (4) ขายช่อดอกกัญชา

Read More »

คำเตือนสถานประกอบการกิจการอาหารที่ใีการใช้ใบกัญชาควรทราบ

สถานประกอบการกิจการอาหารควรทราบ  ต้องควบคุม กำกับ และจัดให้มีการสื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพและต้องตระหนักด้านความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับการจำหน่ายอาหารที่มีการใช้ใบกัญชาเป็นส่วนประกอบของอาหาร ดังนี้ 1. จัดทำข้อความแสดงข้อมูลเป็นสถานประกอบกิจการอาหารที่มีการใช้กัญชา 2. แสดงรายการอาหารที่มีการใช้ใบกัญชาทั้งหมด 3. แสดงข้อมูลปริมาณการใช้ใบกัญชาเป็นส่วนประกอบต่อรายการอาหาร 4. แสดงข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัย ในการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีใบกัญชาเป็นส่วนประกอบ 5. แสดงคำเตือนรายการอาหารที่มีการใช้ใบกัญชาให้แก่ผู้บริโภคที่มีความเสี่ยง ทราบ สำหรับข้อความคำเตือนที่ถูกระบุไว้ในประกาศของกรมอนามัยมี 4 ข้อความ

Read More »

THC และ CBD มีผลต่อความจำอย่างไร ?

สาร THC ซึ่งเป็นสารประกอบหลักในกัญชาส่งผลต่อความทรงจำระยะสั้น มีหลักฐานบ่งชี้ว่าสารประกอบกัญชามีผลต่อความจำทั้งที่เป็นอันตรายและเป็นประโยชน์ งานวิจัยส่วนหนึ่งชี้ให้เห็นถึงปัญหาด้านความจำและการเปลี่ยนแปลงของสมองส่วนความจำในผู้ใช้กัญชาในระยะยาว  ในขณะที่งานวิจัยอื่น ๆ กลับพบว่าการใช้ CBD สามารถแก้หรือป้องกันปัญหาเหล่านี้ได้ และอาจมีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ ระบบ  endocannabinoidในร่างกายมนุษย์มีปฏิกิริยากับสารประกอบที่พบในพืชกัญชา ระบบนี้มีหน้าที่ในการรักษาสภาวะสมดุลในร่างกายและการควบคุมการทำงานของร่างกายหลายส่วน เช่น การนอน อารมณ์ ความหิว หรือความเจ็บปวด ที่สำคัญที่สุดคือระบบนี้ช่วยจัดการกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับความจำและการเรียนรู้

Read More »

CBD กับ THC แตกต่างกันอย่างไร ทำไมกฎหมายอนุญาต THC เพียง 0.2% ?

ปัจจุบันสาร CBD ถือว่าไม่ผิดกฎหมายในประเทศไทย แต่สาร THC หากเกิน 0.2% ในรูปแบบอาหาร ผลิตภัณฑ์ และสารสกัดถือว่าผิดกฎหมาย แล้วTHC กับ CBD ซึ่งเป็นสารประกอบจากกัญชาเช่นเดียวกันแตกต่างกันอย่างไร? ทั้งCBD และ THC เป็นสาร Cannabinoids ซึ่งเป็นสารประกอบที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่พบในพืชกัญชงและกัญชา

Read More »

งานวิจัยล่าสุดพบ กัญชาช่วยให้เพศสัมพันธ์ดีขึ้นได้

มีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับกัญชาและผลกระทบต่อเพศสัมพันธ์อยู่หลายชิ้น ล่าสุดเป็นการวิจัยขนาดเล็กจาก University of Almeria ประเทศสเปน นักวิจัยได้ทำการสำรวจผู้คนที่ใช้กัญชา ดื่มแอลกอฮอล์ หรือไม่ใช้สารใด ๆเกี่ยวกับชีวิตทางเพศของพวกเขา การศึกษาพบว่าคนที่ใช้กัญชาเพียงอย่างเดียวรายงานว่าถึงจุดสุดยอดและมีความตื่นตัวในระดับที่สูงกว่าผู้ที่ไม่ใช้สารใดๆ หรือผู้ใช้แอลกอฮอล์ ผู้เข้าร่วมการศึกษาที่ใช้กัญชาบางคนกล่าวว่าการใช้กัญชาช่วยเพิ่มความตื่นตัว ความสนิทสนม และเพิ่มความสุขระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ โดยรวมแล้ว มีผู้เข้าร่วมการศึกษาทั้งสิ้น 274 คน แบ่งเป็นผู้ชาย

Read More »

Blockchain กับอุตสาหกรรมกัญชา

ปัญหาและความท้าทายในอุตสาหกรรมกัญชาทั่วโลกขณะนี้คือความน่าเชื่อถือความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์กัญชา รวมถึงการที่กัญชายังมีสถานะทางกฎหมายที่คลุมเครือ เช่นในบางประเทศกัญชาทางการแพทย์ถูกกฎหมาย แต่ทางสันทนาการยังผิดกฎหมาย สินค้าและผลิตภัณฑ์กัญชามีความหลากหลายขึ้นอยู่กับสถานะและข้อกฎหมายของประเทศนั้น ๆ การเก็บข้อมูลโดยการใช้ blockchain จึงสามารถเป็นทางเลือกของผู้ประกอบการในธุรกิจกัญชาในการแก้ปัญหานี้เพราะBlockchain คือเทคโนโลยีการประมวลผลและระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์และไม่มีตัวกลาง ผู้ใช้จะมีฐานข้อมูลเดียวกันเหมือนกับห่วงโซ่และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ในทันที จึงมีความโปร่งใสปลอดภัยน่าเชื่อถือ Blockchain สามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรมกัญชาได้โดยจะสามารถติดตามและตรวจสอบการผลิตผลิตภัณฑ์กัญชาได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ที่มา การปลูก การเก็บเกี่ยว เงินทุน ใบอนุญาต และรายละเอียดสำคัญอื่น

Read More »

อย. เสนอกัญชาแซนด์บ็อกซ์

จากที่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ มีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้กัญชา กัญชง พ้นจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5 นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  แถลงในเวลาต่อมาว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้จัดทำร่างพ.ร.บ. กัญชา กัญชงเน้นการใช้ประโยชน์กัญชา กัญชง อย่างเต็มที่ มองกัญชาเป็นพืชสมุนไพรที่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และภูมิปัญญาแผนไทยและยังเป็นพืชที่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ  นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอพิจารณาพื้นที่แซนด์บ็อกซ์สำหรับกัญชาสันทนาการ โดยขณะนี้ตามกฎหมายยังห้ามใช้กัญชาในทางสันทนาการ

Read More »

ล่าสุดบอร์ดป.ป.ส. เห็นชอบผ่านร่างกฎหมายปลดล๊อคกัญชาแล้ว

จากการประชุมของคณะกรรมการยาเสพติดแห่งชาติเพื่อพิจารณาประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เมื่อวานนี้ (25 ม.ค. 2565) ล่าสุดบอร์ดป.ป.ส. เห็นชอบผ่านร่างกฎหมายนี้แล้ว โดยสาระสำคัญของกฎหมายนี้คือ สารที่ถือว่าเป็นยาเสพติดมี 3 ส่วน ส่วนที่ 1 คือพืชฝิ่น 2 เห็ดขี้ควาย และ 3

Read More »

อัพเดทกฎหมายปลดล๊อคกัญชาของไทย

จากข่าวที่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการนำกัญชาและกัญชงออกจากรายชี่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ก่อนจะเสนอให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพิจารณาในวันที่ 25 ม.ค.2565 นี้ หากร่างดังกล่าวได้รับการอนุมัติจะส่งผลให้ “กัญชาไม่เป็นยาเสพติด” อีกต่อไปแต่สารสกัดจากกัญชายังถือว่าเป็นยาเสพติด รายละเอียดต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ พืชกัญชาและทุกส่วนของพืชกัญชาจะไม่ได้ถูกระบุเป็น “ยาเสพติด”อีกต่อไป การครอบครองหรือการค้าจะไม่มีโทษทางกฎหมาย ยกเว้นการปลูกเพื่อการอุตสาหกรรมยังคงต้องได้รับการอนุญาต สารสกัดยังถือเป็นยาเสพติด โดยสารสกัดทุกส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชง ยังถือเป็นยาเสพติดประเภทที่ 5 ยกเว้นสารสกัดจากพืชกัญชาและกัญชงจากพื้นที่

Read More »

สารประกอบกัญชาสามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัส covid-19 ได้จริงหรือไม่?

จากที่ทางทีมวิจัย Oregon State University ได้ทำการศึกษาแล้วพบว่าสารประกอบสองตัว CBDA (cannabidiolic acid) และCBGA (cannabigerolic acid )ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของ CBD และ CBG สามารถป้องกันไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19ไม่ให้เจาะเข้าเซลล์ของมนุษย์ได้นั้น หลังจากข่าวนี้ออกไปจากหลายสำนักข่าวออกไปทำให้ผู้คนต่างคิดว่า CBD และกัญชาสามารถรักษา Covid-19

Read More »

News Updated

Category

News & Event

Get a Promo and Keep Updated