เห็ดเมา

Home/

เห็ดเมา

เห็ดเมา

เทรนด์ Psilocybin หรือเห็ดเมา กับการรักษาอาการทางจิตเวช

Psilocybin หรือเห็ดเมา มีชื่อเรียกทั่วไปว่าเห็ดขี้ควาย Magic Mushroom หรือ Buffalo dung Mushroom พบขึ้นอยู่ในแทบทุกภูมิภาคของประเทศไทย ปัจจุบันการควบคุมตามกฎหมายของเห็ดเมารวมถึงส่วนต่าง ๆ เช่น ดอก ก้าน และสปอร์จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

Read More »

News Updated

Category

News & Event

Get a Promo and Keep Updated