CBG

Home/

CBG

CBG

CBG คืออะไร ?

ปัจจุบันความก้าวหน้าในเทคโนโลยีการสกัดและการแยกสารทำให้นักวิจัยสามารถแยกสารประกอบแคนนาบินอยด์ได้มากขึ้น นอกจากสาร THC และ CBD ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีแล้ว ยังพบสารประกอบอื่น ๆ อีกเช่น CBN CBC CBDA วันนี้เราจะมาพูดถึงสารประกอบที่ชื่อ CBG

Read More »

News Updated

Category

News & Event

Get a Promo and Keep Updated